miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #72 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #72 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W najnowszym, #72 przeglądzie wiadomości dotyczącym innowacji miejskich prezentujemy rewolucyjne podejście miasta Lozanna do pieszej dostępności, zwycięzców konkursu "Europejska Stolica Innowacji" oraz australijski podręcznik wprowadzania systemowych innowacji. 

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiBadanie aktywności rozwojowej wśród samorządów

Do 20 grudnia samorządy mogą wziąć udział w badaniu prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Celem badania jest aktualizacja WARS, czyli wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu.  WARS ma za zadanie prognozować przyszłe tendencje, jakim będą podlegać procesy rozwojowe samorządu terytorialnego w najbliższych miesiącach. Jego istotność opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród włodarzy, dotyczących przewidywanego poziomu wydatków na inwestycje, świadczonych usług, planowanego zatrudnienia, opłat od mieszkańców oraz prognozowanych zmian zadłużenia budżetowego.

Mistrzowie Zmiany w województwie Podkarpackim

Poznaliśmy wyniki organizowanego od 2019 roku konkursu organizowanego przez urząd marszałkowski - Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany. W tym roku laureatem kategorii dotyczącej konkurencyjności zostało Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o., nagrodzone za projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji”. Wyróżnione zostało również miasto Krosno i Przemyśl za projekty „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno” oraz „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji”. 

Warszawa na liście tegorocznego Global Cities Index

W tym roku Warszawa po raz kolejny uplasowała się na 65 miejscu rankingu Global Cities Index. Zdaniem organizatorów rankingu, na kształt tegorocznego raportu mocno wpłynęła rewolucja w zakresie generatywnej Ai i nie tracący na popularności zdalny tryb pracy. Istotnym czynnikiem był również stopień rozwinięcia gospodarki usługowej. Zadaniem miast, które chcą pozostać konkurencyjne jest zwiększanie kapitału ludzkiego oraz przyciąganie nowych talentów.

Poznań liderem recyklingu

W ramach konkursu Puchar Recycklingu miasto Poznań otrzymało wyróżnienia w dwóch kategoriach - "Zielona Bateria" i "Aktywni w Wielkopolsce". To docenienie wysiłku jakie miasto wkłada w selektywna zbiórka i odpowiednie zagospodarowanie zebranych baterii. Drugie wyróżnienie zostało przyznane za prowadzone działania edukacyjne mające na celu zaangażować mieszkańców w bardziej świadomą zbiórkę odpadów. Puchar recyklingu to jedno z najstarszych wyróżnień branżowych – organizowany jest od 1999 roku.

Niezależność energetyczna miast

Samowystarczalność energetyczna była ważnym tematem dla miast w 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że pozostanie nim w 2024 roku. Na 21-22 marca 2024 roku planowana jest konferencja „Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024”, podczas której samorządowcy z całej Polski będą mogli wziąć udział w dyskusji o dążeniu do samowystarczalności energetycznej. Gospodarzem konferencji będzie miasto Szczecin, które dużą część tego zapotrzebowania pokrywa z własnej produkcji inwestując w Odnawialne Źródła Energii oraz produkując energię elektryczną i cieplną z odpadów, które są przetwarzane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. – EcoGenerator.   

wiadomości ze świata

Miasto Lozanna rewolucjonizuje pieszą dostępność

Topografia szwajcarskiego miasta Lozanna, położonego nad Jeziorem Genewskim, charakteryzuje się obecnością wielu pagórków, wzniesień i zróżnicowaną wysokością, co skutkuje licznymi stokami i nachyleniami. Przestrzenie publiczne obfitują więc w liczne schody, które dla osób o ograniczonej mobilności mogą stanowić poważną barierę. Miasto zaimplementowało więc system publicznych wind i schodów ruchomych, instalowanych w łatwo dostępnych miejscach przy pieszych ciągach komunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy i odwiedzający mogą wygodnie przemieszczać się po mieście, korzystając z udogodnień, które zapewniają równy dostęp do różnych dzielnic.

Odpowiedzialne zarządzanie wodami i wzmacnianie społeczności na Słowenii

Projekt Rusalka w Trebnje, na południowo-wschodniej Słowenii, stanowi inicjatywę, mającą na celu edukację młodych ludzi dotyczącą odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi oraz podniesienie świadomości dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu rzeki Temenica. W obszarze, na którym rzeka odgrywa kluczową rolę w politykach rozwoju ekonomicznego, środowiskowego i społecznego, projekt ma zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnej poprzez aktywne zaangażowanie nowych grup w rozwiązywanie lokalnych wyzwań społecznych. Metodologia Rusalki obejmuje warsztaty dotyczące oczyszczania ścieków, rewitalizację obszaru nad rzeką, stworzenie ścieżki edukacyjnej w formie aplikacji e-learningowej.

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Europejka Stolica Innowacji”

W ramach trwającego tygodnia innowacji w regionie metropolitalnym Marsylii, poznaliśmy miasta nagrodzone tytułem European Capital of Innovation (iCapital). Zwycięzcą głównej kategorii była Lisbona. Nie zabrakło również polskich akcentów – pierwsze wyróżnienie, za wysoką jakość życia mieszkańców, otrzymała Warszawa. Uhonorowane zostały również mniejsze ośrodki, które w ostatnich latach wykonały ogromy postęp w zwiększeniu swojej konkurencyjności i innowacji -  Linköping (Szwecja), Padova (Włochy) oraz Cork (Irlandia).

Challenge-Led Innovation – manual wprowadzania systemowych innowacji

Australijski instytut Griffith Centre for Systems Innovation, wydał publikację, której adresatem są osoby dążące do wprowadzenia innowacji w celu rozwiązania skomplikowanych wyzwań z jakimi mierzy się obecnie wiele społeczności. W publikacji znajdziemy między innymi analizę podejścia na kulturze miejsca (place-based innovation), jak również wiele praktycznych narzędzi do mapowania procesów czy gotowych szablonów do prowadzenia grupowych dyskusji

Podręcznik finansowania działań na rzecz zwiększania rezyliencji miast

CIVITAS, inicjatywa wspierająca miasta w rozwiązywaniu wyzwań związanych z transportem, ogłasza nabór do programu Replication and Deployment. W latach 2023-2027 planowane jest wyłonienie 12 “challenge cities” i 24 “champion cities”, które wezmą udział w programie obejmującym sesje projektowe, warsztaty oraz wizyty studyjne. Celem programu jest rozwinięcie Planów Wdrożenia przez 12 “challenge cities”, dostosowanych do ich wyzwań. Deadline pierwszej tury rekrutacji upływa 21 listopada.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #73 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #71 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również