miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #73 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #73 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W najnowszym, #73 przeglądzie wiadomości dotyczącym innowacji miejskich prezentujemy nowe standardy parkingów miejskich, modernizacje energetyczna z udziałem lokalnych społeczności, sposoby na usuwanie barier w dążeniu do neutralności klimatycznej  oraz inteligentne przejścia dla pieszych.   

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Śpiewająca zapowiedź przystanku w Kielcach

Od połowy grudnia na pasażerów autobusów w Kielcach czeka muzyczna niespodzianka. Przystanek Filharmonia, zlokalizowany przy budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ogłaszany jest za pomocą melodyjnej zapowiedzi. Według autora pomysłu ma to przyczynić się do lepszej orientacji turystów i mieszkańców oraz uhonorować pozytywne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w kieleckim transporcie publicznym. 

Inteligentne przejścia dla pieszych

W konkursie organizowanym przez Orange, mieszkańcy polskich miast mogli głosować na potencjalne miejsca, w których powstaną inteligentne przejścia dla pieszych. W poszczególnych kategoriach uwzględniających wielkość ośodków to mieszkańcy Świdwina, Iławy i Rybnika okazali się najbardziej zaangażowani, łącznie oddano bowiem 70 tys głosów. Już teraz możemy zobaczyć efekty wdrożenia systemów w miastach. Przejścia wyposażone są w takie elementy jak asymetryczna oprawa, która gwarantuje dobre oświetlenie pieszego, dodatkową sygnalizację ostrzegawczą, czujnik ruchu, podświetlany znak oraz głośnik, informujący pieszego, który np. korzysta z telefonu, o konieczności zachowania ostrożności.

Źródła geotermalne ogrzeją mieszkańców Sochaczewa

W województwie mazowieckim, w rejonie Sochaczewa zidentyfikowano obszerne złoża słodkiej, ciepłej wody, a jej właściwości umożliwiają nie tylko zastosowanie w procesach grzewczych, lecz także dostarczanie miastu wody pitnej. Do końca 2026 roku ma powstać zakład geotermalnym który zostanie połączony z siecią obecnych kotłowi, dzięki czemu energia geotermalna zasili wszystkie główne osiedla miasta. Sochaczew zamierza sięgnąć po geotermię jako ekologiczne i czyste źródło ciepła, dążąc tym samym do zagwarantowania sobie dostępu do zrównoważonej energii odnawialnej.  

Dzień informacyjny programu LIFE w Warszawie

Już 11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny programu LIFE. Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej, w całości dedykowanym zagadnieniom transformacji energetycznej, ochrony środowiska, przyrody i klimatu. Tego dnia reprezentanci CINEA, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW omówią dostępne możliwości oferowane przez Program LIFE.  Wybrane projekty LIFE, które które zostały wyróżnione, zostaną zaprezentowane przez ich przedstawicieli.  

Interaktywna mapa wrocławskiej strefy czystego transportu

Mieszkańcy Wrocławia i okolic mogą już dziś skorzystać z interaktywnej mapy pokazującej zasięg planowanej wrocławskiej strefy czystego transportu SCT. Program Ochrony Powietrza dolnośląskiego samorządu wojewódzkiego nakłada obowiązek utworzenia strefy czystego transportu. Zgodnie z dokumentem, Wrocław zobowiązany jest przyjąć projekt strefy czystego transportu do końca przyszłego roku. Implementacja tego rozwiązania musi się rozpocząć w 2025 roku, aby strefa mogła funkcjonować najpóźniej od 2026 roku. 

wiadomości ze świata

Akceleracja miejskich transformacji dzięki wspólnym działaniom

Driving Urban Transitions (DUT) to międzynarodowy program badawczy i innowacyjny, zajmujący się kluczowymi wyzwaniami z zakresu miejskiej transformacji. Już teraz twórcy polityki miejskiej, przedstawiciele administracji i inicjatyw lokalnych mogą zgłosić chęć udziału w konferencji Driving Urban Transitions through Joint Action, która odbędzie się w Brukseli od 10 do 12 kwietnia 2024 roku. Konferencja będzie szansą na odkrycie kluczowych narzędzia wykorzystywanych przez DUT do wzmocnienia wpływu prowadzonych badań i wdrażanych innowacji i zainspirowania się nowatorskim podejściem w projektach finansowanych przez DUT.  

Nowe standardy parkingów miejskich

Europejska sieć miast POLIS i Europejskie Stowarzyszenie Parkingowe (EPA) podpisały porozumienie, Memorandum of Understanding (MoU), mające na celu wspieranie innowacji w europejskich i globalnych politykach i praktykach związanych z parkingiem miejskim. W ramach tego porozumienia obie organizacje zobowiązały się do współpracy z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami w celu wsparcia usprawnienia przepisów dotyczących parkowania, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz zrównoważonych planów mobilności miejskiej (SUMPs), a także rozwinięcia obszarów związanych z zarządzaniem nowymi usługami mobilności, logistyką miejską, cyfryzacją i dostępnością. 

Innowacyjne usługi publiczne – konkurs OECD

Jeszcze do 31 stycznia 2024 roku można zgłosić projekt z zakresu innowacyjnych usług publicznych w ramach organizowanego przez Observatory of Public Sector Innovation (OECD) konkursu “Innovations in Public Services”. Zgłoszone projekty powinny cechować się nowatorskim podejściem lub metodą, być wdrożone lub znajdować się w początkowej fazie wdrożeniach, przyczyniać się do poprawy satysfakcji mieszkańców oraz budować ich zaufanie do instytucji. Najciekawsze projekty zostaną przedstawione podczas Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy, które odbędzie się jesienią 2024 roku. 

Modernizacja energetyczna z udziałem lokalnych społeczności

Citizen-Led renovation to działanie finansowane przez UE, mające na celu wzmocnienie społeczności i umożliwienie obywatelom aktywny udziału w procesie modernizacji energetycznej. Inicjatywa ta ma na celu zacieśnienie więzi społecznościowej i wypracowanie modelowych programów modernizacji energetycznej budynków członków oraz innych osób, obejmując termoizolację, nowe systemy techniczne i instalację odnawialnych źródeł energii. Już teraz można zapoznać się z podsumowaniem działań w ramach czterech pilotażowych wdrożeń w Bułgarii, BelgiiIslandiiPortugalii

Usuwanie barier w dążeniu do neutralności klimatycznej

W ramach konsorcujm Net Zero Cities, powstał pilotażowy projekt Let'sGOv - GOverning the Transition through Pilot Actions, w którym bieże udział 9 włoskich miast uczestniczących w misji UE 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r. We Włoszech i innych krajach europejskich wspólny rozwój systemów energetycznych hamują różne bariery (ramy prawne, brak danych oraz elastycznych zasobów finansowych wspierających podejmowanie decyzji i szczegółowe monitorowanie, brak odpowiednich umiejętności w sektorze publicznym i prywatnym, brak dedykowanych protokołów, porozumień czy standaryzowanych procedur). Zadaniem projektu Let'sGOv jest wyjście poza schemat, wypracowanie oraz przetestowanie potencjalnych rozwiązań.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #74 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #72 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również