aktualności wydarzenia smart city klub miast przyszłości

System Monitorowania Usług Publicznych - podsumowanie spotkania Klubu Miast Przyszłości PFR

PFR dla Miast
System Monitorowania Usług Publicznych - podsumowanie spotkania Klubu Miast Przyszłości PFR

Tematem majowego Klubu Miast Przyszłości był System Monitorowania Usług Publicznych – SMUP. Projekt ten jest wynikiem współpracy kilku instytucji, które na spotkaniu były reprezentowane przez Marka Pieniążka z Departamentu Innowacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Sławomira Wysockiego i Szymona Więsława ze Związku Miast Polskich. W pracach nad SMUP udział brało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Powiatów Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów.  

System oferuje użytkownikom dwa widoki – interfejs podstawowy i analizy zaawansowane. Interfejs podstawowy prezentuje najważniejsze informacje, które pozwalają na ogólną ocenę usług publicznych. Oferuje on wybór jednego z 10 monitorowanych obszarów (np. edukacja, ochrona środowiska, podatki i opłaty lokalne, finanse JST) oraz możliwość wygenerowania raportu dla wybranej usługi, wskaźnika i jednostki samorządowej.  

Widok analizy zaawansowanych umożliwia natomiast wszechstronne analizowanie danych, z wykorzystaniem całej funkcjonalności SMUP. Do funkcjonalności tych należy przeglądanie, wizualizowanie oraz pobieranie danych o usługach publicznych. Możliwe jest również przeprowadzanie operacji na danych w ramach systemu (sortowanie, filtrowanie, sumowanie itp.) oraz dokonywanie analiz porównawczych z wykorzystaniem benchmarkingu. Benchmarking działa dzięki wbudowanym w system narzędziom porównań bezpośrednich (sąsiedzi w powiecie; inne JST w Polsce o porównywalnych cechach – grupy porównawcze).

 

Sławomir Wysocki ze Związku Miast Polskich zaprezentował możliwe warianty wykorzystania systemu przez samorządowców. Po pierwsze SMUP dostarcza niezbędnych informacji do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Długookresowo, ma to pozwolić na optymalizację świadczenia usług publicznych w oparciu o wysokiej jakości dane.  

Proces ten ułatwić ma również Koszt Całkowity Usługi, czyli zastosowane spójne podejście metodologiczne do wyznaczenia rzeczywistych kosztów poszczególnych usług. Koszt Całkowity Usługi jest szacowany na podstawie wydatków i obejmuje koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane ze świadczeniem poszczególnych usług.  

Funkcjonalność tą wyjaśnił szczegółowo Szymon Więsław ze Związku Miast Polskich na przykładzie wskaźników monitorujących usługi edukacyjne. Dostępne dane pozwalaj bowiem na obliczenie wskaźnika kosztu jednostkowego edukacji w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz koszt jednostkowy edukacji ucznia, dzięki czemu samorządy dysponują rzetelną informacją na temat ponoszonych nakładów na edukację.  

Ostatnią, ważną funkcjonalnością systemy jest otwarte API, dzięki czemu, SMUP zasilić wewnętrzny miejski system analizy danych o kluczowe usługi. Związek Miast Polskich uruchomił stronę smup.miasta.pl, która ma wesprzeć JST w pełnym wykorzystaniu możliwości SMUP.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Skaner retencji danych osobowych w Łomiankach - podsumowanie spotkania Klubu Miast Przyszłości PFR
Studenci UJ zmieniają urzędy – podsumowanie Klubu Miast Przyszłości
Następny

Zainteresują Cię również