aktualności wydarzenia smart city klub miast przyszłości

Studenci UJ zmieniają urzędy – podsumowanie Klubu Miast Przyszłości

PFR dla Miast
Studenci UJ zmieniają urzędy – podsumowanie Klubu Miast Przyszłości

W tym roku odbył się pilotażowy program nowatorskich praktyk studenckich organizowany przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach praktyk studenci kierunków Zarządzanie Publicznie i Zarządzanie Polityką Społeczną mieli możliwość usprawnienia procesów w wybranych jednostkach administracji publicznej. 

Podczas wakacji grupa studentów pracowała nad usprawnieniem procesów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, wykorzystując możliwości technologii RPA (Robotic Process Automation). W efekcie w dwóch instytucjach partnerskich powstało aż 15 różnych scenariuszy wykorzystania robotów, dzięki którym udało się zautomatyzować m.in. proces weryfikacji wniosków COVID, pobieranie zwolnień lekarskich ze stron ZUS, wystawianie faktur masowych, czy proces rejestracji pacjentów na oddziale alergologii. Stworzone przez studentów scenariusze pozwoliły na wygenerowanie oszczędności liczone w setkach roboczodni miesięcznie i tym samym odciążenie pracowników w wykonywaniu powtarzalnych i czasochłonnych czynności.  

Podczas ostatniego spotkania Klubu Miast Przyszłości, dr inż. Janusz Sasak – koordynator Szkoły Modelowania i Robotycznej Automatyzacji Procesów na Uniwersytecie Jagiellońskim, opowiedział szczegółowo o założeniach projektu, zasadach rekrutacji studentów oraz sposobie organizacji ich pracy, a także przedstawił plany na dalszy rozwój inicjatywy. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z webinaru, aby dowiedzieć się więcej.  

Program Wakacje z Robotem nie zakończył się jednak po odbyciu praktyk. Studenci nadal pracują w partnerskich instytucjach tworząc kolejne scenariusze. Na uczelni powstało także koło naukowe, a uczestnicy pierwszej edycji praktyk stali się liderami utworzonego zespołu automatyzacji. Poniżej znajdziesz prezentację podsumowującą projekt. Na kolejne spotkanie Klubu Miast Przyszłości zapraszamy w grudniu. Aby być na bieżąco i otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych wydarzeniach, a także innych inicjatywach PFR dla Miast, zapisz się do naszego newslettera.     

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Jak działa Giełda Miejskich Technologii - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości
Nieczystości płynne pod kontrolą - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości
Następny

Zainteresują Cię również