wiadomości Hackaton Hack2React zmiany klimatu zarządzanie kryzysowe dobrostan mieszkancow gospodarka przestrzenna

Znamy zwycięzców Hack2Reack w ramach projektu Programuj Miasta z GovTech by PFR

PFR dla Miast
Znamy zwycięzców Hack2Reack w ramach projektu Programuj Miasta z GovTech by PFR

W ostatni weekend, w dniach 16-18 czerwca odbył się hackathon Hack2Reack organizowany przez Centrum GovTech i Polski Fundusz Rozwoju w ramach projektu Programuj Miasta z GovTech by PFR. Zespoły spędziły czerwcowy weekend w Hali Gier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie do ich dyspozycji byli mentorzy miejscy i biznesowi. Uczestnicy mogli uzyskać wsparcie w zakresie programowania i UX. W przygotowaniu do finałowego wystąpienia uczestnicy wysłuchali interaktywnych prezentacji poświęconych zasadom dobrego pitchingu oraz forsightu miejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z opisami zwycięskich rozwiązań w poszczególnych kategoriach: dobrostan mieszkańców (Kołobrzeg), gospodarka przestrzenna (Dąbrowa Górnicza), zarządzanie kryzysowe (Łomianki) oraz zmiany klimatyczne (Otwock).

 

RBCSukcesja - Kołobrzeg: Cyfrowa transformacja współpracy z III sektorem

Wyzwanie miasta Kołobrzeg

Wyzwaniem zidentyfikowanym przez miasto Kołobrzeg był brak efektywnej platformy służącej wymianie informacji i współpracy między organizacjami pozarządowymi, których na terenie miasta funkcjonuje ponad 200. Miasto i organizacje nie dysponowały kanałem komunikacji, który usprawniałby przekazywanie informacji o dostępnych źródłach finansowania, pozwalał na zgłoszenie się jako wolontariusz przy realizowanych wydarzeniach, czy też pełnił funkcję kalendarza spotkań. Brak takiego rozwiązania ograniczał potencjał rozwoju całego sektora i utrudniał efektywną współpracę pomiędzy organizacjami.

Rozwiązanie zespołu RBCSukcesja

W odpowiedzi na to wyzwanie zwycięski zespół RBCSukcesja zaproponował portal “Wavvy - na fali pomocy”. Wavvy jest narzędziem pomagającym w efektywny sposób wymieniać informację pomiędzy organizacjami samorządowymi, lokalnym małym i średnim biznesem oraz mieszkańcami. Głównym celem aplikacji jest ułatwienie networkingu pomiędzy zidentyfikowanymi interesariuszami poprzez stworzenie przestrzeni do dzielenia się informacjami, stanowiącej wspólną bazę wszystkich potrzeb, co przełoży się na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Przygotowany przez zespół ekosystem złożony jest z dwóch aplikacji – aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej.

Podstawową funkcjonalnością aplikacji webowej jest baza konkursów ofert i grantów oferowanych NGO, ponadto organizacje mogą subskrybować interesujące ich kategorie tematyczne w których pojawia się możliwość zdobycia finansowania. Dodatkowo, organizacje mogą tworzyć własne profile, na których mogą wskazywać, jakimi zasobami są w stanie się dzielić. To narzędzie pozwala na efektywne zarządzanie informacjami o dostępnych zasobach, takich jak ekspercka wiedza, wolontariusze, przestrzeń, materiały czy też umiejętności, które mogą być istotne dla innych organizacji. Kolejną kluczową funkcjonalnością jest dodawanie przez organizację planowanych wydarzeń, tak aby trafiły one do serca mieszkańców. NGO będą miały możliwość poinformowania innych o tym na jakim etapie przygotowania projektu się znajdują i kogo lub czego potrzebują przy jego realizacji. Umożliwi to również potencjalne wsparcie projektu przez lokalne przedsiębiorstwa. Wavvy zarządzana jest w sposób prosty i intuicyjny i umożliwia dodawanie treści za pomocą formularzy.

Aplikacja moblilna Wavvy przygotowana jest głównie z myślą o mieszkańcach, pozwala na uzyskanie dostępu do bazy wydarzeń i projektów realizowanych przez NGO, co przełoży się na szerszą partycypację w działaniach społeczności lokalnej. W aplikacji mobilnej mieszkańcy mogą zgłosić się do wsparcia organizacji w ich działaniach statusowych. Uczestnicy mogą wyrażać opinie i zainteresowanie wybranymi wydarzeniami ora organizacjami.

Zespół RCB Sukcesja stworzył podczas hackhathonu MVP ekosystemu pozwalającego wznieść współpracę miasta z III sektorem na kolejny, cyfrowy poziom.

SeaTea - Dąbrowa Górnicza: BAF – Sposób na zazielenianie miast

Wyzwanie Miasta Dąbrowa Górnicza

W wyzwaniu miejskim miasto Dąbrowa Górnicza zauważyła konieczność zwiększenia bioróżnorodności terenów zielonych miasta. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być opracowanie aplikacji, która wprost wskazywałaby wskaźnik powierzchni biotopu danej działki, czyli BAF (Biotope Area Factor).  Dąbrowa Górnicza potrzebowała narzędzia, które uwzględni nie tylko ilość, ale także jakość roślinności oraz odpowiednie gatunki, aby ograniczyć degradację obszarów śródmiejskich i zapewnić mieszkańcom wystarczającą ilość wysokiej jakości zieleni.

Rozwiązanie zespołu SeaTeaW ramach przygotowania do realizacji zadania podczas hackathonu, zespół SeaTea z własnej inicjatywy odbył wizytę studyjną do Dąbrowy Górniczej, aby lepiej zrozumieć postawione przed nimi wyzwanie, przeprowadzić wywiady i poczuć się jak mieszkaniec Dąbrowy.  Z przeprowadzonych obserwacji wynikało, że miasto jest zielone, a mieszkańcy są zadowoleni z dostępnych terenów. Zespół zdecydował się więc przyjąć inną perspektywę - i to dosłownie, ponieważ wykonali zdjęcia miasta z dronu, które uwidoczniły takie zjawiska jak betonoza (czyli pokrycie placów i skwerów powierzchnią nieprzepuszczalną), chaos przestrzenny oraz małą bioróżnorodność terenów zielonych z dominującym pokryciem trawą. Obecne rozwiązania w zakresie projektowania bioróżnorodności oparte są na narzędziach nieprzyjaznych użytkownikowi.

Zaproponowane przez zespół SeaTea rozwiązanie jest proste i przejrzyste, przeprowadzając mieszkańca krok po kroku przez obliczenie powierzchni BAF.  Narzędzie pozwala w dynamiczny sposób określić BAF na danej działce. Kiedy współczynnik BAF jest za niski niż przyjęty dla danego rodzaju działki, aplikacja podpowiada możliwe zmiany do wprowadzenia. Po skorzystaniu z kalkulatora, zarówno urzędnik, mieszkaniec jak i przedsiębiorca otrzymują spersonalizowany raport z listą rzeczy do poprawy.

Zespół SeaTea planuje również zastosowanie w aplikacji komponentu, który na podstawie wybranego zdjęcia, będzie generował obraz przestrzeni po wprowadzeniu do niej nowych, zielonych elementów, czy to w postaci nowych gatunków roślin, czy też zielonych fasad i dachów.

Przygotowany przez SeaTea MVP kalkulatora przynosi wartość dodaną dla inwestorów w postaci pomocy w uzyskaniu pozwolenia na inwestycje, dla urzędników poprzez ułatwienie codziennej pracy oraz mieszkańców dzięki wizualizacji, jak wysoki wskaźnik BAF wpłynąłby na wygląd ich okolicy.

sth_fishy - Łomianki: Skaner retencji danych osobowych

Wyzwanie miasta Łomianki

Zaproponowane przez miasto Łomianki wyzwanie dotyczy przygotowania skanera retencji danych osobowych, który przeszukiwałby pliki i rejestry w celu detekcji i ochrony danych wrażliwych.

Rozwiązanie zespołu sth_fishy

Zespół sth_fishy zaproponował rozwiązanie w postaci skanera retencji danych osobowych. W fazie diagnozy zespół zauważył, że dane przechowywane w urzędach są cennym łupem dla cyberprzestępców. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, na urzędy mogą zostać nałożone wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów RODO.

Zaproponowane rozwiązanie powstało z myślą o pracownikach urzędu miasta Łomianek, tak aby było one proste i intuicyjne w użytku. W następnym kroku zespół planuje przeprowadzenie testów z użytkownikami, tak aby jak najbardziej dostosować aplikację pod ich potrzeby.

Skaner pozwala na lokalizację, klasyfikację i usuwanie plików zawierających dane osobowych. Oprogramowanie instalowane jest lokalnie, na komputerach użytkownika. Dzięki temu rozwiązanie jest łatwo skalowalne i proste do zastosowania w innym urzędzie - wystarczy instalacja. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie wykorzystuje zasobów chmurowych i może działać offline.

Skaner umożliwia klasyfikację plików jako bezpiecznych, false positive (które zawierają mało danych osobowych), i takie które zawierają dane osobowe. Aby skaner mógł z powodzeniem rozpoznawać pliki zawierające dane osobowe zespół wykorzystał model uczenia maszynowego. Na tej podstawie użytkownik ma do wyboru określone akcje - usunięcie pliku, zachowanie lub umieszczenie w kwarantannie.

MVP przygotowany przez sth_fishy ma potencjał wesprzeć wiele polskich samorządów w lepszej kontroli nad ochroną danych osobowych.

Netkoncept team - Otwock: Otwock Alert Online

Wyzwanie miasta Otwock

W dobie rozwoju miast i usług dla mieszkańców oraz zmian klimatycznym, które obecnie stały się wyzwaniem dla specjalistów od zarządzania kryzysowego – Otwock zgłosił wyzwanie stworzenia serwisu, który ostrzega mieszkańców lub przyjezdne osoby o przerwach w dostawie mediów oraz informacji o zamknięciu ulic.

Rozwiązanie Netkoncept team

Netkoncept przygotował rozwiązanie oparte na aplikacji mobilnej i platformie webowej. Aplikacja ma być łatwa w obsłudze, oferować szeroką dostępność zarówno na systemie Android jak i iOS oraz być zgodna ze standardem WCAG.

Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, pozwala na dowolną liczbą użytkowników, może być obsługiwana w dowolnej przeglądarce. Urzędnicy mogą wysyłać zarejestrowanym uczestnikom powiadomienia push na telefon, zarejestrowanym na terenie objętym awarią.

Zespół Netkoncept zaproponował również wiele pomysłów na rozwinięcie aplikacji w przyszłości takich jak:

  • automatyczne pobieranie danych z innych źródeł przez API;
  • zgłaszanie potrzeb i problemów przez mieszkańców;
  • wydarzenia i aktualności;
  • informacje dla turystów i mieszkańców;
  • kontakt mieszkańców z urzędem i urzędu z mieszkańcami.

Aplikacja zespołu Netkoncept ma szansę znacząco usprawnić przepływ informacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami i ułatwić zarządzanie kryzysowe w mieście.

Podsumowanie Hack2React

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom, które zdecydowały się na wzięcie udziału w Hack2React. Cieszymy się, że to wydarzenie było dla Was okazją do sprawdzenia i rozwinięcia Waszych umiejętności oraz nauką pracy pod presją czasu. Mamy nadzieję, że otrzymany feedback od mentorów był dla Was pomocny, a udział w hackathonie pokazał Wam, że miasta mogą być interesującym odbiorcą nowych technologii. Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się na następnych wydarzeniach w ramach Programuj Miasta z Govtech by PFR.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Wykorzystanie formuły ESCO dla efektywności energetycznej w Sosnowcu
Miejskie Innowacje #87 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również