Smart City hackathon miasto przyszłości Zielona energia transformacja mobilność odpady

Hack the Climate: Polski Fundusz Rozwoju i Nordic Edge wesprą zieloną transformację polskich i norweskich miast

PFR dla Miast
Hack the Climate: Polski Fundusz Rozwoju i Nordic Edge wesprą zieloną transformację polskich i norweskich miast

Zmiany klimatyczne i wyzwania z nimi związane to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów globalnych, oddziałujących na środowisko naturalne, a tym samym na jakość ludzkiego życia. Miasta na całym świecie są szczególnie narażone na skutki tych zmian, stając przed koniecznością szybkiego reagowania na nie oraz podejmowania działań ograniczających negatywny wpływ na klimat.  

W odpowiedzi na te wyzwania Polski Fundusz Rozwoju łączy siły z norweską organizacją Nordic Edge i w realizowanego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG i MNF 2014-2021, organizuje program edukacyjny „Hack the Climate”. Adresatami działań, w ramach podjętej dwustronnej współpracy na rzecz realizacji zielonej transformacji, będą samorządy lokalne w Polsce i Norwegii. Wiodącym celem projektu jest „zielona” integracja miast, aby nauczyły się one wspólnie odpowiadać na wyzwania wynikające ze zmian klimatu, poprzez wymianę najlepszych praktyk oraz wykorzystanie nowych technologii i narzędzi. 

Projekt skupia się na czterech obszarach tematycznych: 

  • redukcja zanieczyszczeń, 
  • optymalizacja zużycia zasobów naturalnych, 
  • zrównoważona mobilność miejska
  • gospodarka przestrzenna.

Polskie i norweskie miasta rozwijają się w szybkim tempie, a z tym wiąże się konieczność optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych w poszanowaniu dla środowiska naturalnego oraz istota efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. To właśnie w tej dziedzinie tkwi klucz do stworzenia przyszłości, w której urbanizacja idzie w parze z zieloną infrastrukturą, przyjaznym środowiskiem oraz wysoką jakością życia mieszkańców. 

Uczestnikami projektu Hack the Climate mogą być miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, związki międzygminne, związki powiatowo-gminne i stowarzyszenia gmin. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 21 sierpnia 2023 roku i odbędzie się na podstawie zgłoszenia wyzwania miejskiego dotyczącego klimatu i zielonej transformacji, w zakresie jednego z czterech zdefiniowanych obszarów tematycznych. 

Dla miast zainteresowanych udziałem w projekcie organizowany jest webinar informacyjny, który odbędzie się już w czwartek 17 sierpnia 2023 roku, o godz. 11:00.  

Rejestracja dostępna jest pod linkiem

Program koncentruje się wokół trzech wydarzeń: warsztatów edukacyjnych w Warszawie, wirtualnego hackathonu wdrożeniowego oraz wizyty studyjnej w norweskim Stavanger. 

Celem pierwszego etapu – warsztatów edukacyjnych w Warszawie – jest wymiana najlepszych praktyk pomiędzy miastami i opracowanie nowych narzędzi dla zielonej transformacji miast. Podczas szkolenia w dniach 21-22 września br., uczestnicy będą mieli szansę na opracowanie koncepcji aplikacji ułatwiających walkę ze zmianami klimatycznymi za pomocą metodyki Service Design, a także poznają możliwości wykorzystania analizy danych w zarządzaniu miastem. 

W dniach 24-26 listopada br. odbędzie się wirtualny maraton programowania, podczas którego zespoły programistyczne rozwiążą wyzwania wybranych samorządów – 3 miast polskich i jednego norweskiego – korzystając z rzeczywistych danych miejskich. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone, a następnie wdrożone. Łączna pula nagród to aż 40 000 euro! 

W ramach projektu na maj 2024 r. zaplanowana została wizyta studyjna w Norwegii, która umożliwi uczestnikom zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. Wizyta będzie powiązana z uczestnictwem na EXPO organizowanym przez Nordic Egde i wezmą w niej udział wszyscy przedstawiciele 4 miast zakwalifikowanych do hackathonu oraz członkowie zwycięskich drużyn programistów. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyjazdu transport, noclegi oraz wyżywienie.  

Projekt „Hack the Climate” to nie tylko wydarzenie skupione na technologicznych aspektach przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale także okazja do międzynarodowego dialogu i wymiany wiedzy. W ramach inicjatywy uczestnicy zyskają możliwość poznania zaawansowanych rozwiązań z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju, inspirując się innowacjami i dobrymi praktykami w tym obszarze. 

Projekt stanowi istotny krok w kierunku wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Poprzez połączenie sił, wymianę wiedzy oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, miasta mają szansę skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych, tworząc bardziej zrównoważone i przyjazne środowisko dla przyszłych pokoleń. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Hack the Climate: kodowanie i rozwiązywanie wyzwań klimatycznych polskich i norweskich miast
Programuj Miasta: Zgłoś wyzwanie i zyskaj aplikację szytą na miarę!
Następny

Zainteresują Cię również