Smart City hackathon miasto przyszłości Zielona energia transformacja mobilność odpady

Hack the Climate: kodowanie i rozwiązywanie wyzwań klimatycznych polskich i norweskich miast

PFR dla Miast
Hack the Climate: kodowanie i rozwiązywanie wyzwań klimatycznych polskich i norweskich miast

Dzięki współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju i norweskiej organizacji Nordic Egde przy projekcie Hack the Climate, realizowanego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG i MNF 2014-2021, samorządowcy mieli okazję zgłoszenia wyzwań z zakresu zielonej transformacji miast. W październiku, podczas warsztatów Service Design w Warszawie, przedstawiciele miast pracowali nad formułowaniem swoich wyzwań, mając na celu uczynienie ich bardziej przyjaznymi innowacji.

Proces ten pozwolił wykreować interesujące problemy, które będą rozwiązywane przez zespoły programistyczne podczas nadchodzącego wirtualnego hackathonu w dniach 24-26 listopada. Już teraz zespoły programistyczne mogą zgłaszać swój udział w hackathonie i wybierać jedno z czterech przygotowanych wyzwań.  

Rzeszów: Jak przekonać mieszkańców do korzystania z alternatywnych, ekologicznych środków transportu w celu zmniejszenia korków i zanieczyszczenia powietrza? 

Miasto Rzeszów stoi przed kluczowym wyzwaniem związanym z przekonaniem swoich mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu. Celem jest redukcja zatłoczenia ulic i zanieczyszczenia powietrza poprzez zachęcenie do korzystania z bardziej ekologicznych opcji podróży. Rzeszów planuje stworzyć dedykowaną aplikację mobilną lub platformę internetową, która umożliwi mieszkańcom planowanie podróży, dostęp do informacji na temat środków transportu oraz kalkulację kosztów. Wspierając alternatywne formy podróżowania, miasto zmierza do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenia wygody i poprawy jakości życia w regionie. W dłużej perspektywie może to również umożliwić zmniejszenie przestrzeni przeznaczonej pod parkingi i przeznaczeniem jej na tereny zielone. 

Bieruń: Jak nauczyć mieszkańców projektowania miasta odpornego na zmiany klimatyczne podczas transformacji gospodarczej? 

Bieruń to miasto, którego lokalna gospodarka oparta jest głównie na górnictwie węgla kamiennego. W obliczu transformacji gospodarczej i dywersyfikacji źródeł energii, Bieruń dąży do stworzenia miasta odpornej na zmiany klimatyczne, spełniającego potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Ich zadaniem jest poszerzenie bazy ekonomicznej, niezwiązanej już z górnictwem. Kluczowe dla sukcesu tej transformacji jest ulepszenie komunikacji z instytucjami miejskimi, zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania przestrzeni miejskiej oraz nowe spojrzenie na jej wykorzystanie. 

Setesdal i Stavanger: Jak inteligentnie zarządzać zasobami wodnymi? 

Dla Stavanger i Setesdal zanieczyszczenie wody związane z rolnictwem, stanowi wyzwanie, które wymaga wykorzystania nowych technologii do monitorowania, kontrolowania i zmniejszania zanieczyszczeń związanych z działalnością rolniczą. 

Miasta noreweskie chciałyby wykorzystać Hack the Climate, aby zbadać, w jaki sposób monitorowanie środowiska naturalnego i zarządzanie intensywnymi opadami deszczu oraz praktykami rolniczymi mogą przyczynić się do poprawy jakości wody i zamienić wodę opadową oraz powierzchniową na zasób, a nie problem. 

Sulejówek: Jak możemy oszacować wartość każdego drzewa? 

Wyzwanie Miasta Sulejówek dotyczy redukcji wycinki drzew oraz zwiększenia odporności miasta na wyzwania związane z globalnym ociepleniem. Celem jest zaproponowanie rozwiązania, które przekona mieszkańców do minimalizacji tych wycinek poprzez ukazanie realnej wartości drzew oraz konkretnych korzyści ekologiczne i klimatyczne z jakimi wiąże się ich obecność w miastach. Oczekiwane rezultaty obejmują obniżenie liczby wniosków o wycinkę oraz zachowanie istniejących drzew, co z kolei przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła.  

Już dziś zapraszamy zespoły programistyczne do dołączenia naszej społeczności Hack the Climate na Discord oraz rejestracji do udziału w hackathonie. PS. Na 130 pierwszych uczestników czekają pakiety startowe!  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Smart City Expo World Congress – czy rozpoczęliśmy erę miast?
Hack the Climate: Polski Fundusz Rozwoju i Nordic Edge wesprą zieloną transformację polskich i norweskich miast
Następny

Zainteresują Cię również