smart city jestem z miasta stowarzyszenia human smart city miejskie innowacje

Jestem z miasta: Zostań prezydentem na jeden dzień

PFR dla Miast
Lokal w Bytomiu projektowanie gry miejskiej

Co zrobić, żeby wprowadzić zmiany w swoim mieście? Zrozumieć, jak ono działa! To właśnie mieszkańcom Bytomia ułatwił kurs „Jak działa miasto?” zainicjowany i zrealizowany przez dwie lokalne organizacje pozarządowe — Fundację Inqubator Teatralny oraz Stowarzyszenie Manuffaktura. Podczas 60-godzinnego kursu uczestnicy i uczestniczki mieli okazję dowiedzieć się jak od kuchni działa samorząd i poznać zasady funkcjonowania podstawowych jednostek miejskich. Zajęcia w trakcie kursu miały nie tylko charakter teoretyczny, ale również składały się z praktycznych warsztatów, na przykład symulacji sesji rady miasta.

Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny prowadzą lokal w Bytomiu – to miejsce aktywizacji i integracji 3. sektora, które wspiera aktywność społeczną mieszkanek i mieszkańców miasta oraz działających w nim organizacji. Mieszkańcy odwiedzający lokal często dzielili się licznymi pomysłami na zmiany w swojej okolicy, ale nie zawsze wiedzieli, jak mogą je wcielić w życie. To stało się inspiracją do zorganizowania kursu umożliwiającego poznanie przejrzystych mechanizmów podejmowania decyzji i funkcjonowania miasta. Kurs „Jak działa miasto?” miał na celu przekonanie odbiorców projektu, że znacząca część istotnych w ich codziennym życiu decyzji podejmowana jest właśnie przez samorząd, a wpływ mieszkańców na te decyzje jest realny i ważny na każdym etapie.

W trakcie 60 godzin spotkań, odbywających się regularnie w okresie od lutego do lipca tego roku, uczestnicy i uczestniczki zgłębiali praktyczną wiedzę na temat sposobu funkcjonowania samorządu terytorialnego, poznali jego obowiązki, możliwości i ograniczenia. O kulisach funkcjonowania jednostek miejskich opowiedzieli bezpośrednio zaangażowani w projekt urzędnicy. W spotkaniach wzięli udział liczni przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, m.in. pracownicy wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Realizacji Inwestycji i Remontów czy Komunikacji Medialnej i Promocji. Około 20-osobowa grupa uczestników i uczestniczek podczas zajęć miała okazję poznać różnice między gminą, powiatem, a województwem i ich zakres działalności, zrozumieć źródła dochodów gminy i proces planowania budżetu oraz dowiedzieć się, z jakich narzędzi mieszkańcy gminy mogą skorzystać, aby zaangażować się w sprawy lokalnej społeczności. Cały projekt został sfinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt nie skończył się jednak wyłącznie na kursie – w kolejnym etapie część uczestników we współpracy z Instytutem Roździeńskiego opracowała grę miejską, której finał odbył się we wrześniu. Misją gry było połączenie zdobytej w kursie wiedzy z praktycznym funkcjonowaniem Bytomia. Zespoły miały za zadanie na przykład zidentyfikowanie, które z popularnych instytucji kultury są jednostkami miejskimi, a które nie. W inicjatywie wzięło udział 80 osób, które w zespołach rywalizowały o zwycięstwo. Najlepszy zespół w ramach nagrody zyskał szansę wcielenia się w rolę prezydenta miasta na jeden dzień — członkowie zespołu nie tylko wzięli udział we wszystkich zaplanowanych tego dnia spotkaniach, ale również uczestniczyli w ogłoszeniu wyników Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podczas opracowywania koncepcji gry miejskiej powstał także jej alternatywny scenariusz dedykowany dla placówek edukacyjnych. Bezpłatna wersja gry jest już udostępniona do pobrania. Gra adresowana jest przede wszystkim do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 1 i 2 klasy szkoły ponadpodstawowej. W celach niekomercyjnych może być dowolnie wykorzystywana przez nauczycieli i edukatorów. Gra zawiera pulę pytań dotyczących Bytomia, jednak zawiera też pytania uniwersalne, dotyczące funkcjonowanie administracji samorządowej i instytucji publicznych, dlatego bez problemu można z niej korzystać w dowolnym polskim mieście.

Warto śledzić również inne działania lokalu – co roku w ramach programu Lokalne Działania organizacje pozarządowe z siedzibą lub oddziałem w Bytomiu oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o mikrodotacje na działania społeczne lub infrastrukturalne. W tej edycji do rozdysponowania była pula środków o wysokości 80 tysięcy złotych. Jeśli masz pomysł na zmiany w Bytomiu, nie wahaj się działać!

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Jestem z miasta: Jaka przyszłość czeka Gdańsk?
Jestem z miasta: Nowa odsłona rzemiosła
Następny

Zainteresują Cię również