miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #44 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #44 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o grantach i konkursach dla samorządów z zakresu zielonej transformacji, naborze placówek do programu "e-Gabinet+", jak cyfrowe bliźniaki pomagają w zarządzaniu miastem i czy elektrownie węglowe zamienią się w centra produkcji czystej energii. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Granty na rozwój OZE dla samorządów

Tylko do 30 września 2022 roku polskie samorządy mają możliwość aplikowania o 60 000 euro na opracowanie koncepcji inwestycyjnej projektu wpisującego się w lokalne cele energetyczno-klimatyczne. W ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego samorządy otrzymują grant na opracowanie koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne). Samorządy mogą składać wnioski opisujące ambitne projekty wyznaczające kierunek rozwoju miasta lub gminy, lecz niekoniecznie będące na zaawansowanym etapie planowania. Wnioskodawca musi tylko mieć wizję planowanych działań i być w stanie oszacować wartość takiego projektu oraz jego rezultaty energetyczne.

Konkurs na inicjatywy z zakresu zielonej transformacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłosił otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. Nabór wniosków będzie trwał do 15 listopada 2022 r., a obszarem wsparcia zostaną objęte inicjatywy z dziedziny Zielonej transformacji. Czas trwania inicjatywy wynosi maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość grantu od 50 000 euro do 250 000 euro. W naborze mogą brać udział osoby prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne lub organizacje pozarządowe z siedzibą w Polsce lub Norwegii. Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

Nowe pomysły na ciepłownictwo – wykorzystanie potencjału ścieków miejskich

Rzeszów stawia na innowacyjne rozwiązania, aby zwiększać efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa. Na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z PGE Energią Ciepła współpracować będą w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych. W ciągu najbliższych 4 miesięcy powołany Zespół Projektowy pracować będzie nad przeprowadzeniem analiz, które pozwolą określić kluczowe założenia oraz potencjalne rezultaty wynikające z realizacji inwestycji.

Nabór placówek do programu „e-Gabinet+”

Ministerstwo Zdrowia startuje z projektem e-Gabinet+. Jego celem jest wyposażenie placówek POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+, która ułatwia obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. lub wyczerpania puli 95 mln zł. Nabór wniosków jest otwarty. Aby skorzystać ze wsparcia nie jest wymagany wkład własny. Maksymalna wartość wsparcia rzeczowego dla każdej placówki POZ wynosi 68 000 zł. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) (nabór „Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+”). Na Platformie POPI dostępne są szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące naboru. Można je również znaleźć na stronie dotyczącej projektu e-Gabinet+.

Warszawa z jedną z największych sieci monitoringu powietrza w Europie

W połowie września zakończył się montaż czujników, dzięki którym każdy mieszkaniec Warszawy może sprawdzić aktualną jakość powietrza w stolicy i sąsiednich gminach. Zamontowano ponad 160 urządzeń, co czyni powstałą sieć monitoringu jedną z największych w Europie. W Warszawie najwięcej nowych czujników – dokładnie połowę – zamontowano przy placówkach edukacyjnych. Pozostałe pojawiły się m.in. przy wybranych urzędach dzielnic i ciągach komunikacyjnych. Wszystkie urządzenia będą informować o aktualnej jakości powietrza w mieście. wiadomości ze świata

Demokratyczny i zrównoważony system energetyczny w Walencji

Miasto Walencja zbudowała strategię opartą na zaangażowaniu wszystkich mieszkańców w celu osiągnięcia postawionych celów transformacji energetycznej oraz zminimalizowania ryzyka ubóstwa energetycznego poprzez tworzenie wspólnot energetycznych. W 2021 roku miasto przyjęło dokument Valencia 2030 Climate Mission z celem osiągnięcia neutralności energetycznej do 2030 roku. Do końca 2022 roku w Walencji będą działać w sumie 3 Biura Energetyki, które zapewniać mają kompleksową usługę i doradztwo dla obywateli zainteresowaniem tematem energii. Do tej pory miasto stworzyło dwie społeczności energetyczne skupione wokół odnawialnych źródeł energii, co pozwoliło na osiągnięcie średnio 226 euro oszczędności per gospodarstwo domowe.

Europejski Tydzień Mobilności

Wrzesień to co roku moment, w którym wiele europejskich miast i instytucji przygotowuje się do obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, który w tym roku wypadał w terminie 16-22 wrześnie. W 2022 roku do akcji zgłosiło się 2931 miast oraz zgłoszonych zostało 798 akcji przez organizacje inne niż miasta (NGO, firmy czy szkoły). Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło #BetterConnections, a udział w akcji umożliwia miastom testowanie nowych form mobilności i zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Z Polski zgłoszonych zostało 17 akcji związanych m.in. z darmowymi przejazdami komunikacją miejską czy promowaniem dojazdów do pracy rowerem.

Digital Forum w Madrycie

W dniach 5-7 października w Madrycie odbędzie się Digital Forum, którego tematem przewodnim będzie przygotowanie miast europejskich na dekadę digitalizacji. Dzięki streamingowi online uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani. Sesje skupione będą wokół tematów finansowania rozwiązań cyfrowych w miastach czy  tworzenia strategii digitalizacji. Program Forum inspirowany jest europejską inicjatywą „Digital Decade”. Zgodnie z założeniami opracowanego Cyfrowego Kompasu w ciągu najbliższych lat minimum 80% populacji powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, aby promować włączenie społeczne i tworzyć wykwalifikowane kadry.

Jak cyfrowe bliźniaki pomagają w zarządzaniu miastem?

Według prognoz do 2025 roku wdrożonych ma zostać ponad 500 cyfrowych bliźniaków, które mają pomóc miastom zaoszczędzić 280 mld $ do 2030 roku dzięki efektywnemu zagospodarowaniu przestrzeni. Miasta, które już wdrożyły cyfrowe platformy argumentują to możliwością podejmowania lepszych strategicznych decyzji dzięki zebranym danym czy prowadzenia konsultacji i rozwiązywania problemów dzięki symulacji. Pierwsze zalety z wdrożenia cyfrowych bliźniaków to m.in. możliwość dostosowania godzin otwarcia restauracji na podstawie danych o przepływach mieszkańców zebranych przez sensory, łatwiejsze zwizualizowanie wpływu niektórych decyzji na tkankę miejską czy lepszym planowaniem nasadzeń ze względu na informacje o nasłonecznieniu.

Czy elektrownie węglowe zamienią się w centra produkcji czystej energii?

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto działania związane z przekształcaniem elektrowni węglowych w centra produkcji czystej energii. W miejsce starych niedziałających elektrowni węglowych stawia się farmy wiatrowe oraz słoneczne. Rekomendację taką wydał już ponad dekadę temu Departament Energii argumentując, że ponowne wykorzystanie elektrowni węglowych przyniesie mniej szkód niż budowa nowej elektrowni czystej energii. Większość elektrowni węglowych już jest podłączona do podstacji, które przekazują energię do sieci dystrybucyjnej rozciągającej się na terenie całego kraju.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #45 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #42 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również