miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #61 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #61 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W najnowszym wydaniu piszemy o konkursie dla miast realizujących zielone inwestycje, o zwiększeniu odporności miast dzięki technologi IoT. Waszej uwadze polecamy również poligon doświadczalny nowych technologii w Tallinie - Ülemiste City.

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiKonkurs na miasto z klimatem

Miasta, na których terenie zrealizowane rozstały zielone inwestycje mogą wziąć udział w czwartej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W tym roku można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach – pierwszej dotyczącej zakładania terenów zieleni w gruncie na obszarach poprzemysłowych lub innych zdegradowanych terenach miejskich oraz drugiej w której celem inwestycji jest zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich opadu. Nagrody w każdej kategorii będą przyznawane dla miast poniżej 70 tys. i powyżej 70 tys. Ponadto, przykłady z nagrodzonych miast zostaną opisane w Podręczniku Dobrych Praktyk.

Sztuczna inteligencja dba o ciepło mieszkańców Gliwic

Działania podjęte przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we współpracy z Politechniką Śląską wykorzystują sztuczną inteligencję do sterowania produkcją ciepła. Spółka opracowała algorytm sterowania mocą ciepłowni oparty na strukturze sztucznych sieci neuronowych, które posiadają zdolność samouczenia. Dzięki temu systemowi możliwe jest prognozowanie zapotrzebowania na moc grzewczą dla miejskiego systemu ciepłowniczego z wyprzedzeniem. Skomplikowane obliczenia uwzględniają analizę danych historycznych, aktualne wartości pomiarowe, prognozy pogody oraz inne czynniki, takie jak dzień tygodnia, godzina, intensywność opadów czy stopień zachmurzenia. 

Europejska Inicjatywa Miejska szansą na innowacje w polskich miastach

Rozpoczął się II nabór dla miast na innowacyjne działania miejskie w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (European Urban Initiative - EUI), w którym projekty dotyczyć mają zazieleniania miast, zrównoważonej turystyki oraz wykorzystywaniu talentów w miastach kurczących się. Miasta z całej Europy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów, które będą realizowane przy wsparciu budżetu w wysokości 120 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  28 czerwca odbędzie się w Warszawie dedykowane seminarium dla miast zainteresowanych złożeniem aplikacji. Termin składania wniosków upływa 5 października 2023 roku. 

Śląskie innowacje na DemoDay

W ostatni majowy wtorek odbył się Demo Day w ramach inkubatora Śląska Przestrzeń Innowacji, gdzie zespoły innowatorów zaprezentowały efekty swojej pracy. Wydarzenie miało miejsce w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku i zgromadziło wiele ekspertów oraz gości zainteresowanych innowacjami. Podczas Demo Day odbyło się 14 prezentacji, które skupiły się na innowacyjnych rozwiązaniach mających odpowiedzieć na zgłoszone problemy przez śląskie instytucje takie jak: rozwój białych miejsc pracy, rewitalizacja miast w wymiarze społecznym, rozwój zielonych miejsc pracy, niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+. Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy innowatorami a zamawiającymi oraz przedstawicielami instytucji miejskich.  

Zwyczaje transportowe Gdańszczan - transport indywidualny rośnie w siłę

Gdańskie Badania Ruchu 2022 było kompleksowym badaniem zwyczajów transportowych w celu lepszego zrozumienia potrzeb mieszkańców i prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w mieście. Badania przeprowadzono od marca 2022 do kwietnia 2023, a ich wyniki zostały opublikowane w obszernym raporcie. Na podstawie zgromadzonych danych opracowano transportowy model symulacyjny Gdańska i jego otoczenia. Wnioski z badania wskazują na zmiany w zrachowaniach transportowych mieszkańców, takie jak wzrost znaczenia pracy zdalnej i większe wykorzystanie pieszych spacerów oraz popularność rowerów tradycyjnych i hulajnóg elektrycznych jako środków transportu osobistego. 

wiadomości ze świata

Nowy poligon doświadczalny dla innowacji w Ülemiste City

Ülemiste City, zlokalizowane w Tallinie, Estonia, uruchomiło nowe środowisko testowe technologii, które zaprasza lokalne i zagraniczne firmy do testowania swoich nowych rozwiązań lub weryfikowania usług w naturalnym środowisku miejskim. Wynikająca synergia między nauką a biznesem oraz inteligentne wdrażanie nowych zrównoważonych technologii sprawia, że Ülemiste jest jednym z bardziej wyjątkowych środowisk testowych w regionie Nordyckim, a choć rozwijane jest dopiero od 20 lat, to dynamika rozwoju sprawiła, że stało się mini-miastem o wysokim poziomie digitalizacji usług. 

Europejskie miasta łączą się w pary, aby razem rozwiązywać wyzwania klimatyczne

Od 3 maja do 30 czerwca trwa nabór na program “Twinning for Climate Neutrality” w ramach projektu NetZeroCities, który ma na celu wspólne znalezienie rozwiązań wyzwań klimatycznych i pokazanie, że miasta nie borykają się z nimi w pojedynkę. Miasta będą razem pracować nad wprowadzeniem niezbędnych zmian systemowych, aby osiągnąć status neutralności klimatycznej. “Twinning for Climate Neutrality” odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i wdrożeniu programu, który połączy wybrane miasta partnerskie (Twin Cities) z miastami pilotażowymi (Pilot Cities) o udokumentowanych sukcesach. 

Współpraca ponadregionalna podstawą czystych miast

Clean Cities to współpraca ponad 75 koalicji obejmujących niemalże każdy stan i 85% populacji Stanów Zjednoczonych. Od 30 lat odnosi sukcesy jako model współpracy w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii. Raport Narodowej Pracowni Energii Odnawialnej (NREL) pt. "Clean Cities: Model innowacyjnej technologii opartej na współpracy, zbudowany na przestrzeni 30 lat" opowiada historię Clean Cities, dokumentując sposób, w jaki sukces tego programu może służyć jako wzór dla innych inicjatyw federalnych. Zdaniem autorów raportu takie podejście odnosi sukces, gdyż na opiera się na współpracy i wykorzystuje relacje między sektorem publicznym, społeczeństwem obywatelskim i prywatnym na poziomie lokalnym, stanowym i krajowym.  

Odporne miasta dzięki technologii IoT

Miasta doświadczają znacznych zakłóceń, gdy transport, ruch uliczny, sieci energetyczne i inne podstawowe usługi są narażone na wąskie gardła i przerwy. Inteligentne technologie oferują rozwiązania pozwalające na sprawne funkcjonowanie tych systemów. Poprzez dostarczanie środków zapobiegawczych, narzędzi do reagowania w sytuacjach awaryjnych i zrównoważonych planów rozwoju, innowacyjne technologie wyposażają lokalne agencje w niezbędne narzędzia do radzenia sobie z złożonymi wyzwaniami środowiska miejskiego. Najnowszy raport McKinsey Global Institute podkreśla rolę i dostępność licznych rozwiązań cyfrowych, w tym z zakresu internetu rzeczy (IoT), które mogą poprawić odporność i elastyczność systemów infrastruktury.     

Tactile Internet zapewni szybsze usługi w miastach

Tactile Internet, ma potencjał do napędzania innowacji w smart cities i infrastrukturze. Ten nowy paradygmat, łączący ultra-niski czas opóźnienia komunikacji z informacją zwrotną, ma zmienić sposób interakcji z cyfrowym światem. Pozwoli on na zdalne sterowanie fizycznymi systemami w czasie rzeczywistym, co przyczyni się do niezwykłych poziomów efektywności, bezpieczeństwa i wygody w różnych sektorach. Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań Tactile Internet jest transport. W miastach, w których populacja stale rośnie, występują problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza i starzejącą się infrastrukturą. Tactile Internet może pomóc w rozwiązaniu tych problemów poprzez umożliwienie wprowadzenia pojazdów autonomicznych i zaawansowanych systemów zarządzania ruchem.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #62 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #60 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również