miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #81 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #81 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym przeglądzie przytaczamy innowacje z polskich miast - inteligentny system segregacji odpadów w Świętochłowicach, mapę nasadzeń drzew w Gdyni oraz wirtualny model miasta w Pruszczu Gdańskim. Polecamy również ciekawe analizy dotyczące nowego spojrzenia na rewitalizację, transportu miejskiego na żądanie czy roli hubów mobilnościowych.

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Inteligentna Segregacja Odpadów w Świętochłowicach

Mieszkańcy Świętochłowic będą mieli okazję doświadczyć rewolucji w gospodarowaniu odpadami. Projekt "System Indywidualnej Segregacji Odpadów" ma na celu poprawę efektywności gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej. W praktyce oznacza to, że dwie lokalizacje w Świętochłowicach zostaną wyposażone w nowoczesne, inteligentne pojemniki na odpady, zastępując tradycyjne wiaty śmietnikowe. Każde mieszkanie otrzyma swój indywidualny kod kreskowy, przyporządkowany do konkretnego lokalu oraz naklejki na worki. Następnie, po zeskanowaniu worka pod czytnikiem na pojemniku, otworzą się odpowiednie klapy, a pojemnik zweryfikuje czy została umieszczona odpowiednia frakcja. 

Mapa nasadzeń drzew w Gdyni

Miasto Gdynia wprowadziła cyfrową mapę nasadzeń drzew, dostępną już dla mieszkańców. Mapa prezentuje ilość i gatunki drzew posadzonych w każdej dzielnicy od 2020 roku. Do tej pory w przestrzeni miejskiej pojawiło się ponad 8000 nowych drzew. Interaktywna mapa umożliwia śledzenie zazielenienia miasta na przestrzeni lat oraz planowanej rozbudowy drzewostanu. Dostępna jest online, umożliwiając kliknięcie na symbol drzewa, by wyświetlić jego nazwę, lokalizację, ilość i termin nasadzenia. Dodatkowo, planowane są nowe funkcje, takie jak pomniki przyrody i ciekawostki dendrologiczne. 

Pruszcz Gdański - Cyfrowa Rzeczywistość

Pruszcz Gdański jest miastem, które inwestuje w przyszłość. Już 17 kwietnia zapraszamy na internetową premierę filmu przygotowanego przez kanał Miasto Miasto, który pokazuje w jaki sposób, dzięki projektowi Giełdy Miejskich Technologii, Pruszcz dokonał cyfrowej wizualizacji przestrzeni miasta, która okazała się być doskonałym sposobem na przyspieszenie procedur administracyjnych oraz zarządzanie przestrzenią miejską. Poprzez mapę, która może być udoskonalana na bieżąco, włodarze mają szansę lepiej planować małą architekturę, czy rozporządzać obiektami komunalnymi. Zachęcamy do zapoznania się z Katalogiem Produktów dostępnych na Giełdzie, aby znaleźć nowoczesne rozwiązania wspierające rozwój miasta.   

Budownictwo mieszkaniowe non-profit

Dr Margrit Hugentobler, wiodąca szwajcarska badaczka, będzie prowadzić wykład na temat budownictwa mieszkaniowego non-profit, które stało się kluczowym rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego w europejskich metropoliach. Wydarzenie ma na celu przybliżenie idei tego typu mieszkalnictwa oraz inspirujących szwajcarskich realizacji. Spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia o 18:00 w pawilonie Zodiak w Warszawie, jest pierwszym z cyklu otwartych spotkań dotyczących budownictwa mieszkaniowego non-profit w Polsce, organizowanym przez grupę KOOLeżeństwo, która pragnie zwrócić uwagę na potencjał tego typu inicjatyw w łagodzeniu kryzysu mieszkaniowego. 

 Targi Miejskich Innowacji w Krakowie

W ramach Kongresu Polityki Miejskiej, 7- 8 października w Krakowie, odbędą się Targi Miejskich Innowacji - InnoCity ExpoTo wydarzenie zgromadzi przedsiębiorców oraz organizacje, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, umożliwiających transformację naszych miast w inteligentne centra życia. InnoCity Expo ma na celu stworzenie przestrzeni do dialogu i współpracy pomiędzy biznesem, a samorządami zainteresowanymi implementacją tych innowacji. To nie tylko targi, ale również prelekcje, wykłady i warsztaty, które umożliwią uczestnikom zdobycie nowej wiedzy i inspiracji. 

wiadomości ze świata

Nowe spojrzenie na rewitalizację i regenerację dzielnic miejskich

Nowa publikacja Towards Regenerative Neighbourhoods: European Cases, Insights, and Initiatives jest kompilacją krótkich, zwięzłych artykułów i studiów przypadków, prezentujących spojrzenie na działania z zakresu rewitalizacji i regeneracji na poziomie sąsiedztwa w europejskich społecznościach miejskich. Autorzy tej publikacji przedstawiają wnioski, co do tego, co oznacza urbanizm regeneracyjny (ang. regenerative urbanism) dla sąsiedztw miejskich. Autorzy podkreślają, że różnorodność perspektyw wzbogaca dyskusję na temat urbanizmu regeneracyjnego i mają nadzieję, że teksty w tej publikacji będą punktem dostępowym dla decydentów politycznych, praktyków, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, innowatorów, środowiska badawczego i innych interesariuszy operujących w ustawieniach miejskich. 

Rola miast w realizacji Zielonego Ładu

Organizacja Energy Cities we współpracy z Eurocities wydała raport Cities in the EU Green Deal - Opportunities and Responsibilities. Publikacja podkreśla rosnącą rolę samorządów lokalnych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, prezentując nowe możliwości i obowiązki, jakie czekają te jednostki. Zielony Ład, będący planem działań Komisji Europejskiej, ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, wymagając wprowadzenia nowych przepisów w obszarach takich jak energia czy mobilność. Samorządy lokalne, dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu, mają kluczową rolę w realizacji tych celów poprzez m.in. zwiększenie efektywności energetycznej i integrację źródeł odnawialnych.   

Analiza transportu na żądanie

EIT Urban Mobility przygotowało obszerną analizę roli transportu na żądanie (ang. demand responsive transport - DRT) w rozwoju mobilności miejskiej i wiejskiej. Analiza ukazuje rosnące znaczenie DRT jako elastycznego środka transportu, który może efektywnie zaspokajać zapotrzebowanie pasażerów w obszarach o niskiej dostępności transportu publicznego. W kontekście zmieniających się potrzeb mobilnościowych, DRT może odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu ekologicznych i efektywnych rozwiązań transportowych zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

Sztuczna inteligencja wesprze monitoring ruchu drogowego

Na platformie CORDIS można zapoznać się z wynikami badań wspieranych przez UE. Jednym z dostępnych study casów jest wysokiej jakości monitoring ruchu drogowego w czasie rzeczywistym oparty na sztucznej inteligencji, którego koncepcja została opracowana w ramach projektu Horizon 2020. Dzięki systemowi monitorowania ruchu drogowego opracowanemu przez zespół projektowy VISIONS, miasta zyskują narzędzie umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie korkom i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, co staje się coraz bardziej realne dzięki wykorzystaniu efektywnych technik przetwarzania i przesyłania strumieniowego materiałów wideo wysokiej jakości opartych na sztucznej inteligencji. 

Huby mobilnościowe w europejskich miastach

Nowa publikacja Making mobility hubs smarter jest teraz dostępna dla praktyków i twórców polityk publicznych. Badając różne aspekty hubów mobilności w europejskich miastach, zespół projektu SmartHubs, działający przez trzy lata, przeprowadził badania w Belgii, Niemczech, Holandii i Austrii, angażując niemal 3000 mieszkańców. Raport podsumowuje 25 publikacji dotyczących inteligentnych hubów mobilności i proponuje 10 rekomendacji, które mogą zmienić oblicze transportu miejskiego poprzez uwzględnienie potrzeb użytkowników i integrację hubów na różnych płaszczyznach. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #82 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #80 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również