aktualności wydarzenia smart city klub miast przyszłości

Przyszłość publicznego transportu autonomicznego – wyniki testów w Katowicach i Gliwicach

PFR dla Miast
Przyszłość publicznego transportu autonomicznego – wyniki testów w Katowicach i Gliwicach

Podczas ostatniego spotkania Klubu Miast przyszłości mogliśmy posłuchać o wynikach pilotażowych testów autonomicznego autobusu Blees BB-1. W badaniach brały udział firmy PKM Gliwice oraz PKM Katowice, obie zajmujące się transportem w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Co podkreślił Maciej Krawczyk, Wiceprezes Zarządu PKM Gliwice, już tylko 81,2% kierowców autobusów to kierowcy etatowi PKM Gliwice, 18,8% załogi stanowią kierowcy wynajęci, przeważnie niepolscy, a w następnych latach mogą nastąpić jeszcze większe problemy kadrowe związane z utrzymaniem kierowców etatowych, stąd potrzeba automatyzacji.  

Niemniej jednak, sposób przeprowadzenia testów różnił się między miastami, dzięki temu jednak udało się pozyskać szerszy wachlarz wyników. W Gliwicach została wyznaczona trasa mająca 500 m, wraz z trzeba przystankami, przebiegająca na ul. Akademickiej na kampusie Politechniki Śląskiej. Na odcinku tym występował ruch rowerowy oraz ruch pieszy, a także znikomy ruch samochodowy. Testy, trwające łącznie 20 dni operacyjnych na przełomie listopada i grudnia potwierdziły niezawodność autobusu również w warunkach niskiej temperatury.  

PKM Katowice rozpoczęło współpracę z firmą Blees jeszcze w 2022 roku poprzez podjęcie pierwszych rozmów w zakresie wykorzystania nowych technologii, w tym systemów autonomicznej jazdy i infrastruktury wykorzystywanej do ich obsługi, celem podniesienia wydajności i jakości świadczonych usług. Zaowocowało to podpisaniem listu intencyjnego wyrażającego wolę współpracy w zakresie oceny możliwości, przystąpienia i realizacji pilotażowego wykorzystania autonomicznego pojazdu dla przewozu pasażerów i podróżnych na jednej z wybranych i wspólnie uzgodnionych tras pokazowych na terenie miasta Katowice.  

Przeprowadzone testy trwały od października do listopada 2023 roku i w tym wypadku nie obejmowały one przewozów pasażerskich. Trasa, na której testowany był pojazd objęła dwukilometrowy odcinek ul. Trzech Stawów, tzw. „rolkostrady” zlokalizowany pomiędzy parkingiem przy ul. Francuskiej a plażą przy Alei Górnośląskiej. Na trasie wyznaczono cztery przystanki: Plaża, Siłownia, Polana, Parking Francuska, a średnia prędkość przejazdu wynosiła 10-15 km/h. Zdaniem  Roman Urbańczyka, Prezes Zarządu PKM Katowice, wyniki pierwszego etapu pilotażu napawają optymizmem co do tempa rozwoju technologii autonomicznych. Realizacja testów przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Pojazd spełnił założenia, płynnie obsługując przejazdy na wyznaczonej trasie. Dobrze orientował się w przestrzeni, rozpoznawał przeszkody i innych uczestników ruchu. 

Mikołaj Kwiatkowski, Manager ds. rozwoju biznesu w firmie Blees, przekazał, że trwają rozmowy na temat kolejnych projektów w rejonie aglomeracji i nie tylko oraz prace nad wdrożeniem zagranicznym. Niezbędne są również zmiany prawne, które ułatwią rozwój autonomicznych pojazdów w Polsce.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Nieczystości płynne pod kontrolą - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości
Otwock Alert Online - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości
Następny

Zainteresują Cię również