aktualności wydarzenia smart city klub miast przyszłości

Otwock Alert Online - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości

PFR dla Miast
Otwock Alert Online - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości

Ostatnie spotkanie Klubu Miast Przyszłości było okazją do zapoznania się z systemem służącym do zarządzania kryzysowego w mieście. Temat ten jest kluczowy z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia systemów bezpieczeństwa kryzysowego, uwzględniając zmieniające się zagrożenia, nowe technologie oraz warunki społeczno-ekonomiczne.

W czerwcu 2023 roku, podczas hackathonu Hack2React w ramach Projektu Programuj Miasto z GovTech by PFR, miasto Otwock zgłosiło wyzwanie polegające na stworzeniu serwisu skutecznie ostrzegającego mieszkańców o awariach, takich jak przerwy w dostawie prądu, awarie wodociągowe, brak gazu czy pożary.

Podczas spotkania Klubu, Pan Maciej Borowski, Specjalista z Departamentu IT w Urzędzie Miasta Otwock, oraz Pan Mateusz Kuśnierz, członek zwycięskiego zespołu Netkoncept team, opowiedzieli o procesie tworzenia aplikacji. Przygotowana została wersja webowa, która umożliwia urzędnikom ustawianie alertów oraz wersja mobilna, która pozwala mieszkańcom odbierać powiadomienia na ich smartfonach.

Dotychczas mieszkańcy byli informowani o awariach w mieście przez różne kanały, takie jak strona urzędu, telefon kontaktowy czy komunikaty pocztą, co oznaczało brak scentralizowanego systemu dla mieszkańców. Jak grupa docelowa aplikacji została wskazana młodzieży, osóby w średnim wieku i seniorzy, korzystających na co dzień z smartfonów.

Mechanizm działania aplikacji opiera się na wysyłaniu powiadomień o potencjalnym zagrożeniu do osób znajdujących się w danym momencie na obszarze, którego dotyczy alert. W ten sposób aplikacja chroni prywatność użytkowników, nie przechowując danych o ich położeniu. Urzędnicy mają możliwość wyboru adresów z listy lub wyznaczenia na mapie obszarów, na które mają trafić powiadomienia.

Użytkownicy mogą dostosować typ i obszar powiadomień, co umożliwia dbanie również o bezpieczeństwo członków rodziny, którzy nie korzystają z aplikacji. Powiadomienia są widoczne, nawet jeśli użytkownik nie odebrał ich od razu, zgodnie z czasem obowiązywania alertu.

 

Jeśli nie udało Ci się wziąć udziału w spotkaniu na żywo, zapoznaj się z załączoną prezentacją oraz nagraniem webinaru.  

Chcesz być na bieżąco z informacjami o kolejnych spotkaniach Klubu Miast Przyszłości oraz innych projektach PFR dla Miast? Dołącz do grona odbiorców naszego newslettera! Zapisy możliwe są przez ten formularz

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Przyszłość publicznego transportu autonomicznego – wyniki testów w Katowicach i Gliwicach
Miasto przyjazne mieszkańcom dzięki technologiom - podsumowanie Klubu Miast Przyszłości
Następny

Zainteresują Cię również