miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #79 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #79 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W tym przeglądzie piszemy o symulatorze systemu energetycznego dla miast, mapie efektywności komunikacji publicznej, znaczeniu R&I w zakresie transportu i mobilności dla neutralności klimatycznej oraz innowacjach z zakresu w partycypacji w ramach implementacji polityki spójności. Urbanistom polecamy bezpłatny program projektowania miast dla najmłodszych oferowany przez LSE w Wielkiej Brytanii. 

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Start 11. edycji programu Eco-Miasto

Pod hasłem „W kierunku miejskiej rezyliencji”, zainaugurowana została 11. edycja programu Eco-Miasto, skupiającego się na budowaniu odporności miast na zmienne warunki zewnętrzne i zrównoważonym rozwoju. Głównym celem jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju w polskich miastach, włączając w to aspekty takie jak czystość powietrza czy efektywność energetyczna. Elementem programu jest konkurs dedykowany zielonym projektom polskich miast. Samorządy będą mogą zgłaszać swoje wdrożenia od 22 kwietnia 2024.  

Program wsparcia dla gmin w Małopolsce umożliwi zakup kompostowników

Gminy będą miały szansę skorzystać z wsparcia finansowego w wysokości 4 mln złotych na zakup kompostowników, dzięki programowi Samorządu Województwa Małopolskiego, który objął 128 samorządów. Pierwsza umowa została podpisana z Gminą Pleśna, a przekazany kompostownik zostanie wykorzystany w tamtejszym przedszkolu, promując zagospodarowanie odpadów komunalnych już u źródła. Działania te mają na celu nie tylko zmniejszenie ilości śmieci, lecz także edukację społeczeństwa, szczególnie najmłodszych, o odpowiedzialności za środowisko i znaczeniu właściwego korzystania z jego zasobów. 

Modernizacja indywidualnych źródeł energii w gminach

Raport Polskiego Alarmu Smogowego analizuje proces wymiany starych kotłów w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim w latach 2019-2022, z województwem śląskim w roli lidera, gdzie złożono ponad 150 tysięcy wniosków o wymianę kotłów, podczas gdy województwo mazowieckie zanotowało 64 tysiące wniosków. Raport potwierdza również rosnącą popularność ogólnopolskiego programu dotacyjnego Czyste Powietrze, którego liczba wypłaconych dotacji w analizowanym okresie wzrosła we wszystkich trzech województwach co najmniej dziesięciokrotnie. 

Symulator systemu energetycznego dla miast

W ramach projektu NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories  trwają prace nad modelowym rozwiązaniem dla całego obszaru miejskiego. Symulator Systemu Energetycznego Miasta (SSEM), powstaje w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych o charakterze niekomercyjnym. Będzie on analizować szeroki zakres danych dotyczących systemu wytwarzania i dostarczania energii oraz dostępnych możliwości technologicznych. Zebrane informacje o budynkach symulator pogrupuje, uwzględniając podobieństwa pod względem typu, lokalizacji i zapotrzebowania na energię. Tak podzielone budynki zostaną poddane symulacji według różnych scenariuszy technologicznych po to, aby wybrać najlepsze technologie, które usprawnią proces transformacji energetycznej.   

 Mapa efektywności komunikacji publicznej

Commutometer.com to narzędzie, które pozwala sprawdzić, jak daleko i w jakim czasie można podróżować komunikacją miejską z wybranego miasta na jego przedmieścia. Strona oferuje interaktywną mapę, umożliwiającą użytkownikom określenie trasy i środków transportu potrzebnych do osiągnięcia celu, co jest szczególnie przydatne podczas poruszania się w obcym mieście. Narzędzie integruje informacje z różnych części świata, a na przykładzie Warszawy pokazuje, że podróżowanie komunikacją miejską może być efektywne nawet w godzinach szczytu. wiadomości ze świata

Analiza danych dla lepszej infrastruktury miejskiej w Dublinie

Dublin City Council rozpoczyna projekt "Data Insights for Active Travel" we współpracy z Partnerstwem dla Zdrowych Miast, mający na celu ocenę wpływu infrastruktury dla aktywnego podróżowania w ramach Globalnej Sieci Miast. Projekt ma na celu generowanie nowych danych, które posłużą do planowania przyszłej infrastruktury oraz poprawy bezpiecznych i aktywnych opcji transportu dla mieszkańców miasta. Dzięki zaawansowanym technologiom monitorowania i analizy danych, miasto zamierza ustanowić nowy standard dla infrastruktury dla aktywnego podróżowania, z długofalowym celem wpływu na zachowania obywateli, redukcję emisji oraz zdrowie publiczne.  

Naucz się projektować miasto przyjazne dla najmłodszych

Trwa rekrutacja do Urban95 Academy, inicjatywy Fundacji Van Leer oraz London School of Economics & Political Science, która oferuje bezpłatny program skierowany do samorządowców na całym świecie. Program, odbywający się online przez siedem tygodni, wyposaża planistów i urbanistów w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania miast przyjaznych dzieciom. Uczestnicy biorą udział w modułach online i seminariach na żywo na platformie Zoom, co kończy się przedstawieniem strategii działania, a wybrane miasta są zapraszane na opłacany przez organizatorów tydzień pobytu w Londynie na intensywne warsztaty i możliwości networkingowe. 

Zgłoś swój przepis na lepsze miasto

Agencja Pop-up City we współpracy z Urban Future, ogłosiła nabór skierowany do specjalistów sektora publicznego oraz innowatorów z zakresu miejskich innowacji urbanistycznych. W ramach przygotowywanej publikacji, poszukiwane są “przepisy” na proste wdrożenia, które czynią miasta lepszymi i przyjaźniejszymi dla mieszkańców. Ważne, aby miały one znaczący społeczny, ekologiczny lub kulturowy wpływ na całe miasto i były łatwe do wdrożenia w innych miastach. Zgłoszenia można przesyłać adres mailowy [email protected].

Znaczenie R&I w zakresie transportu i mobilności dla neutralności klimatycznej

Europejskie Joint Research Centre przeprowadziło analizę 362 miast ubiegających się o udział w misji 100 miast neutralnych dla klimatu. Reseach pokazał, że miasta priorytetowo traktujące badania i innowacje (R&I) w transporcie i mobilności są lepiej przygotowane do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Koncentrując się na dekarbonizacji transportu miejskiego, miasta kandydujące wdrażają strategie niezbędne do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Takie podejście obejmuje wykorzystanie nowych technologii, takich jak infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, a także promowanie transportu publicznego oraz aktywnej mobilności, np. poprzez rozbudowę stref dla pieszych i do jazdy na rowerze. 

Innowacje w partycypacji w ramach implementacji polityki spójności

W ramach serii “Good Governance for EU Regional Policy”, 22 marca odbędzie się webinar poświęcony innowacyjnej implementacji zasady partnerstwa w polityce spójności UE, skupiający się na instytucjonalizacji uczestnictwa obywateli i debat w europejskiej polityce spójności. Poprzez instytucjonalizację strukturalnego uczestnictwa obywateli w procesach administracyjnych, rządy mogą wykorzystać spostrzeżenia i potrzeby obywateli, co prowadzi do bardziej inkluzywnego, responsywnego i odpowiedzialnego sektora publicznego, dostarczającego lepsze, bardziej transparentne i bardziej responsywne polityki.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #80 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #77 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również