miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #77 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #77 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W tym przeglądzie piszemy o nowym Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Rzeszowie, projekcie pierwszej gminy metropolitalnej oraz innowacyjnych stacje ładowania pojazdów w Gdyni. Zapraszamy również na IX Europejski Kongres Samorządów, konferencję podsumowującą projekt Greencoin w Gdańsku oraz na cykl spotań dla innowatorów - INNOVEIT i Tydzień Danych w Lipsku.   

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Transformacja miejska w erze cyfrowej

Już 22 lutego 2024 roku odbędzie się konferencja Urban Transformation in Digital Age na Politechnice Gdańskiej. Głównym tematem spotkania będzie wpływ technologii na kształtowanie miast przyszłości. Przedstawione zostaną również efekty projektu Greencoin, czyli systemu promowania zachowań ekologicznych za pomocą alternatywnej wirtualnej waluty. Tematy pruszane podczas wydarzenia będą dotyczyć między innymi rozwoju cyfrowych usług miejskich, roli GIS w planowaniu miast, czy współpracy lokalnej dla klimatu, a gościem specjalnym wydarzenia będzie Joanna Erbel.  

Centrum Operacji Bezpieczeństwa w Rzeszowie

Oficjalnie otwarte zostało pierwsze polskie Centrum Operacji Bezpieczeństwa w administracji samorządowej, znajdujące się w Rzeszowie. Centrum, które jest miejscem pracy dla zespołu ds. bezpieczeństwa informacji, monitoruje i reaguje na zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, obejmując swoim zasięgiem Miejską Sieć Teleinformatyczną. Inwestycja ma przycznić się do znaczącego wpływ na poprawę bezpieczeństwa systemów miejskich w mieście o strategicznym położeniu.  

IX Europejski Kongres Samorządów

Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie - to temat IX Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się już 4-5 marca 2024 r. w Mikołajkach. Program kongresu obejmuje ponad 200 różnorodnych wydarzeń, w tym bloki programowe, panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady i prezentacje. Tematy debat Kongresu obejmują współczesne wyzwania urbanistyki, mechanizmy rozwoju miast i regionów, finansowanie inwestycji, zarządzanie miastem, ochronę środowiska, politykę zdrowotną oraz nowe wyzwania stawiane samorządom.    

Projekt pierwszej gminy metropolitalnej

Powstał nowy projekt ustawy zakładający przekształcenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w największe miasto w Polsce, oparte na kompetencjach metropolitalnych. Założenia w pewnym stopniu nawiązują do ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zmiana ta nie zakłada przekształcenia miast GZM w dzielnice, lecz wprowadzenie podziału kompetencji i stworzenie gminy metropolitalnej, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości miast tworzących Metropolię i określonych obszarów decyzyjnych dla prezydentów, burmistrzów i rad miejskich. Projekt został przygotowany przez ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego i będzie przedmiotem konsultacji z mieszkańcami, aby dokładnie ocenić możliwości oraz potrzeby regionu. 

 Innowacyjne stacje ładowania pojazdów w Gdyni

Gdynia konsekwentnie rozwija sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, stając się jednym z najbardziej ekologicznych miast w Polsce. Nowe stacje, w tym innowacyjne rozwiązanie ładowania "SLOW", korzystające z istniejącej infrastruktury latarnii, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na miejsca ładowania dla elektrycznych pojazdów. Działania te mają na celu przyspieszenie przesiadki na bardziej ekologiczne formy transportu oraz poprawę jakości powietrza w mieście. Miasto podkreśla, że elektromobilność to nie tylko przyszłość, lecz także kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.  

wiadomości ze świata

INNOVEIT – cykl spotkań dla innowatorów z Europy

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) rozpoczął serię spotkań w ramach flagowej serii wydarzeń INNOVEIT, które są okazją na sieciowanie z największą społecznością innowacyjną w Europie. Jest to okazja do nawiązania kontaktów z innowatorami, przedsiębiorcami, młodymi talentami i doświadczonymi profesjonalistami. Pierwsze wydarzenie będzie transmitowane 20 lutego, a kolejne odbędą się marcu, czerwcu i listopadzie 2024.  . 

Cykl szkoleniowy dla rowerzystek

Jeszcze do 17 marca trwa nabór do projektu “TandEM Women in Cycling” - programu szkoleniowego dla kobiet, które chcą umacniać zdolności jazdy na rowerze innych kobiet, szczególnie w środowisku miejskim. Kursy online oraz szkolenie stacjonarne poprzedzone są dwumiesięcznym okresem współpracy, podczas którego uczestnicy pilotują program sesji jazdy na rowerze dla kobiet, wspieranie przez sieć koleżanek i mentorek. To szkolenie daje uczestnikom szansę spotkania innych kobiet z zaangażowanych społecznie z całej UE, jednocześnie dając szansę na zaangażowanie się w rozwój swojej lokalnej społeczność poprzez radość z jazdy na rowerze. 

Europejski Zielony Ład na poziomie lokalnym

W ramach belgijskiej prezydencji w UE, 15 marca odbędzie się konferencja “Translating the eu green deal into local action” zrzeszająca samorządy realizujące pakiet „Gotowi na 55”, czyli działania mające zmniejszyć emisje cieplarniane o co najmniej 55% do 2030 roku. Celem wydarzenia jest wymiana praktyczny sposobów wdrażania Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. Jedną z inspiracji ma być Pakt Lokalnej Energii i Klimatu we Flandrii, podpisany przez prawie 300 lokalnych samorządów z Regionu Flamandzkiego, który przekłada postanowienia Zielonego Ładu na konkretne cele, które są łatwe do zaimplementowania i zmierzenia, niezależnie od wielkości samorządu.  

Tydzień Danych w Lipsku

Już 15-19 kwietnia odbędzie się Tydzień Danych w Lipsku, wydarzenie networkingowe i wymiany doświadczeń, które ma na celu podkreślenie naukowych, ekonomicznych i społecznych perspektyw wykorzystania danych, podczas którego prowadzony jest dialog pomiędzy przemysłem, obywatelami, nauką i władzami publicznymi. Częścią wydarzenia będzie Urban Data Summit, poswięcony kwestiom wykorzystania danych miejskich i budowania platform otwartych danych.  

Jak miasta na świecie realizują dzielnice innowacji?

Innowacyjne dzielnice to miejsca, narzędzie planowania przestrzennego, które promuje współpracę oraz zmieniają sposób, w jaki miasta rozwijają swój potencjał i siłę gospodarczą. Ich przykładny można znaleźć na całym świecie: Leeds Climate Innovation District, Ho Chi Minh City Innovation District, Oslo Science City czy Dubai Innovation District. Są one skuteczne w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego z poszanowaniem zasobów naturalnych i z myślą o przyszłych pokoleniach.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #79 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #76 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również