miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #76 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #76 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W tym przeglądzie piszemy o innowacjach społecznych prowadzonych w Gdynii, środkach unijnych z jakich mogą skorzystać miasta oraz wdrożonym systemie GIS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zapraszamy również na ciekawe wydarzenia - EU City Labs oraz Urban Future w Rotterdamie.

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Dzień Informacyjny – środki unijne dla miast i samorządów

Już 7 lutego odbędzie się Dzień Informacyjny poświęcony środkom unijnym dostępnym dla polskich miast i samorządów. Podczas webinarium będzie można dowiedzieć się więcej o trwającym naborze do Sieci Transferu Innowacji w ramach programu URBACT. Dołączając do Sieci Transferu Innowacji, składającej się z 5 do 7 partnerów, miasta zyskują szansę zrozumienia projektów finansowanych przez fundusze UIA (każda sieć otrzyma w wysokości 550 000 euro na realizację swoich działań). Podczas spotkania zostanie również omówiony program Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, Interreg, LIFE oraz Horyzont Europa.  

Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne?

W ostatnich latach priorytetem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym, a szczególny nacisk kładzie się na modernizację i tworzenie jak najbardziej energooszczędnych zasobów. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego w ramach projektu RetrofitHUB będącego częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) opracowało podręcznik stanowiący kompendium wiedzy na temat efektywnego wdrażania modernizacji z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa. Z publikacji można dowiedzieć się np. jak przeprowadzić audyt energetyczny, jak stosować badania termowizyjne w diagnostyce budynków, czy też o zastosowaniu pomp ciepła w budynkach wielorodzinnych.  

Innowacje społeczne w Gdyni

Miasto Gdynia rozwija ofertę innowacji społecznych realizując działania z zakresu odpowiedzialnego społecznie biznesu (ang. CSR). Lokalna firma przeprowadziła bezpłatne badania wzroku i ufundowała nowe okulary dla klientów pomocy społecznej, współpracując z Kołem Naukowym Optyki Widzenia VISUS z Politechniki Wrocławskiej, a 23 osoby odebrały łącznie 28 par nowych okularów w listopadzie po badaniach w siedzibie MOPS w Gdyni. Firma budowlana zaangażowała się z kolei w remont gdyńskiego domu dziecka. Inna przeprowadzona akcja dotyczyła organizacji zajęć na basenie dla prawie 60 dzieci pozostających w pieczy zastępczej. Lokalne władze nie zapominają również w okresie zimowym o tych w najtrudniejszej sytuacji - w grudniu już po raz 12. odbyło się badanie socjodemograficzne osób bezdomnych w Gdyni. Osobom tym była oferowana pomoc na miejscu.  

System GIS w Ostrowieckich Wodociągów

Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zainstalowały zaawansowany system GIS do skutecznego zarządzania siecią wodociągową o wartości około 3,4 mln złotych. System GIS, wraz z matematycznym modelem sieci, oferuje kompleksowe oprogramowanie i urządzenia umożliwiające analizę, planowanie, symulację i zarządzanie siecią wodociągową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działa ono jako narzędzie usprawniające pracę pracowników, zapewniając łatwiejszy dostęp do danych oraz optymalizując funkcjonowanie sieci. 

 Cyfryzacja szansą na rozwój miast

W ramach finalizacji projektu “Rozwój Lokalny” odbędzie się seminarium poświęcone cyfrowym miastom.  Pokazane zostaną przykłady udanych projektów, skupiających się tym razem na inicjatywach wykorzystujących potencjał cyfrowy w celu rozwijania usług miejskich, usprawniania komunikacji z mieszkańcami oraz efektywnego zarządzania zasobami miejskimi. Tematem webinarium będzie również to w jaki sposób otwarte dane i laboratoria miejskie mogą być źródłem innowacji, wspierając tworzenie inteligentnych rozwiązań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.  

wiadomości ze świata

Dążenie miast do neutralności klimatycznej

Miasta mogą teraz skorzystać z kalkulatora (ang. The European City Calculator) wspierającego władze publiczne w osiąganiu neutralności klimatycznej. Projekt EUCityCalc ma na celu wspieranie miast w naukowym opracowywaniu i wdrażaniu szczegółowych i zintegrowanych ścieżek przejścia w kierunku neutralności klimatycznej. Projekt opiera się na perspektywicznym podejściu do modelowania za pomocą narzędzia internetowego EU City Calculator, które stanowi otwarte źródło, dostarczając miastom sektorowego spojrzenia na rodzaj działań, jakie mogą podjąć w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach EUCityCalc 10 miast przygotowało ścieżki i scenariusze w kierunku neutralności klimatycznej: Ryga, Dijon Métropole, Mantova, Zdar, Palmela, Sesimbra, Setúbal, Koprivnica, Varaždin, Virovitica. 

Europejska Inicjatywa Miejska – 14 innowacyjnych projektów miejskich UE

W ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej opublikowane zostały projekty wybrane w ramach pierwszego naboru nie tylko ze względu na ich innowacyjność, ale również ze względu na potencjał transferu do innych miast UE oraz zdolność do nawiązywania solidnych lokalnych partnerstw. Czternaście wybranych projektów będzie realizowanych w obszarach wyznaczonych przez New European Bahaus i będą dotyczyć budowy i modernizacji w duchu cyrkularności i neutralności węglowej, zachowania i transformacji dziedzictwa kulturowego, dostosowywania i przekształcania budynków na rzecz dostępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych oraz regeneracji przestrzeni miejskich. 

Innowacje w zakresie partycypacji

Zrealizowałeś projekt, który wzmocnił głos obywateli w demokratycznym procesie podejmowania decyzji? Prześlij swoją inicjatywę do specjalnego Programu OECD na rzecz Innowacyjnych Praktyk Demokratycznych (ang. call for Innovative Democratic Practices), wspierającego Inicjatywę Wzmocnienia Demokracji OECD. Poszukiwane są projekty wprowadzające innowacyjne praktyki integrujące głos obywateli w proces decyzyjny i tworzenie polityki, na wszystkich szczeblach rządu, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Zgłoszenia można przesyłać do 5 marca za pomocą kwestionariusza.

Kongres Urban Future w Rotterdamie

Globalny Sojusz Burmistrzów (Global Covenant of Mayors) oraz firma ARUP opublikowała raport poświęcony kwestiom dostępu do energii oraz walki z ubóstwem energetycznych (Unlocking urban energy access and poverty). Raport mapuje strukturalne bariery, z którymi borykają się lokalne władze, oraz proponuje praktyczne zmiany, aby ułatwić władzom lokalnym włączanie innowacji w strategie, polityki i programy dotyczące dostępu do energii i ubóstwa.

Miejskie warsztaty na rzecz zrównoważonej żywności

Już 21-22 marca odbędą się warsztaty EU City Labs współorganizowane przez URBACT i European Urban Initiative (EUI). Każde laboratorium to unikalna okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk miast URBACT i EUI w zakresie polityki żywnościowej na poziomie lokalnym oraz transformacji energetycznej, a także sposobów, w jakie zostały one dostosowane i przeniesione przez inne miasta.  Uczestnicy EU City Labs dowiedzą się, jak wprowadzać lokalne projekty zrównoważonej żywności i transformacji energetycznej w różnych kontekstach. Wydarzenie te zapewnią również okazję do poznania miast-gospodarzy oraz wymiany z obywatelami na temat ich działań zaangażowania i społeczności naukowej. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #77 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #75 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również