miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #80 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #80 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W tym przeglądzie przytaczamy statystyki dotyczące rekordowej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, rekomendacje prawników dotyczące zazieleniania miast, informacje o bezpłatnych szkoleniach dot. lokalnych polityki mieszkaniowe i Społecznych Agencji Najmu i opisujemy pierwszy samorząd, który w stu procentach korzysta z zielonej energii. Nie zabraknie też ciekawych przykładów z Europy - aplikacji do carpoolingu rewolucjonizuje mobilność w hiszpańskim mieście Vitoria-Gasteiz, i prowadzonego we Francji projektu Life Waste2Build, który wprowadza zasady gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze budowlanym.  

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Rekordowa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, które przygotowuje przegląd statystyczny “Licznik Elektromobilności” w Polsce funkcjonuje już ponad 6 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania. Miasta w których występuje najwięcej punktów ładowania to kolejno Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań i Kraków. Wciąż rośnie flota elektrycznych i hybrydowych aut osobowych, ale również park autobusów zeroemisyjnych, który wzrósł do prawie 1200 sztuk pojazdów elektrycznych i ponad 50 wodorowych.  

Rekomendacje prawników dotyczące zazieleniania samorządów

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowała poradnik Cztery Żywioły dedykowany samorządowcom, który zawiera rekomendacje dotyczące zazielenienia gmin. Propozycje obejmują rozwój odnawialnej energetyki, strategie gospodarowania wodami deszczowymi oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych w miastach. Poradnik ma na celu wsparcie władz lokalnych w podejmowaniu decyzji sprzyjających ochronie środowiska i poprawie jakości życia mieszkańców. 

Lokalne polityki mieszkaniowe i Społeczne Agencje Najmu

Fundacja Habitat for Humanity Poland, organizuje serię bezpłatnych szkoleń dla administracji lokalnej i organizacji pozarządowych. Szkolenia te mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Społecznych Agencji Najmu i adaptacji pustostanów na cele mieszkaniowe, promując jednocześnie rozwiązania systemowe poprawiające sytuację mieszkaniową w Polsce. W planach są również konsultacje z zainteresowanymi gminami i organizacjami pozarządowymi, mające na celu wsparcie lokalnych polityk mieszkaniowych. Najbliższe szkolenie odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie, a kolejne w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Zabrzu/Mysłowicach, Poznaniu i Szczecinie.   

Kazimierz Biskupi - samorząd z certyfikatem zielonej energii

Gmina Kazimierz Biskupi w województwie wielkopolskim jest pierwszym samorządem, który w stu procentach korzysta z zielonej energii. Wszystkie budynki użyteczności publicznej, tj. oświatowych i świetlic oraz hala sportowa w gminie Kazimierz Biskupi posiadają zainstalowane panele fotowoltaiczne, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności energetycznej szkół, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania tego typu placówek. 

 Nowy Raport „Innowacyjność i kreatywność ośrodków miejskich”

Obserwatorium Polityki Miejskiej przy Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) ogłosiło wydanie nowego raportu „Innowacyjność i kreatywność ośrodków miejskich”, analizujący różnorodne aspekty innowacyjności w miastach. Wnioski z raportu stanowią wartościowe wskazówki dla formułowania strategii rozwoju miast, inspirując decydentów politycznych, przedsiębiorców i społeczność lokalną do rozwijania potencjału innowacyjności. wiadomości ze świata

Hiszpania: startup rewolucjonizuje mobilność w mieście Vitoria-Gasteiz

Wdrożenie inteligentnej aplikacji do carpoolingu przez startup Karos Mobility w industrialnym mieście Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii stanowi rewolucję w dojazdach (szczególnie, do położonych na przedmieściach parków technologicznych). Dzięki wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji, aplikacja łączy kierowców z pasażerami podróżującymi w tym samym kierunku, zmniejszając liczbę samochodów na drogach i obniżając emisje spalin. Projekt pilotażowy, współfinansowany przez EIT Urban Mobility, ma na celu zmianę nawyków mieszkańców, redukcję emisji CO2 oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej.  

Kolejny nabór w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej już w maju

Już w maju 2024 rozpocznie się kolejny nabór wniosków na działania innowacyjne (ang. Innovative actions) w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI). Budżet tej edycji wynosi 90 mln euro, a każdy projekt może otrzymać maksymalnie do 5 mln euro dofinansowania z Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Realizacja projektu powinna odbyć się w maksymalnym okresie 3,5 roku. Trzeci nabór skupia się na projektach innowacyjnych, koncentrujących się na dwóch ścieżkach tematycznych: „transformacja energetyczna” i „technologia w miastach”. 

Nowoczesne mieszkalnictwo: wspólne dobro środowiskowe

Rada ds. Inicjatyw Miejskich (ang. Council on Urban Initiatives)  przygotowała publikację Nowoczesne mieszkalnictwo: wspólne dobro środowiskowe (ang. Modern Housing: an environmental common good). Autorzy publikacji Dan Hill i Mariana Mazzucato argumentują, że obecne systemy mieszkaniowe priorytetowo traktują potrzeby funduszy inwestycyjnych i firm budowlanych kosztem ludzi i środowiska. Dokument przedstawia śmiały sposób myślenia o mieszkalnictwie jako o wspólnym dobru i fundamentalnym prawie człowieka.  

Francja: Gospodarka obiegu zamkniętego w budownictwie

Projekt Life Waste2Build to inicjatywa realizowana przez obszar metropolitalny Toulouse Toulouse Metropole, której celem jest zmniejszenie wpływu budownictwa na środowisko poprzez promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt skupia się na wykorzystaniu ponownym materiałów budowlanych oraz redukcji odpadów i emisji gazów cieplarnianych. Jego główne cele to zmniejszenie zużycia zasobów i produkcji odpadów w sektorze budowlanym o 20%, oraz przetworzenie 85% odpadów w obszarze metropolitalnym Toulouse. Projekt wykorzystuje także zamówienia publiczne jako narzędzie promujące wykorzystanie ponowne materiałów oraz współpracę między sektorem publicznym a prywatnym w dążeniu do bardziej zrównoważonego budownictwa. 

Rekomendacje dot. cyfrowej transformacji usług publicznych

Interreg Europe opublikowało rekomendacje dot. polityk publicznych z zakresu cyfrowej transformacji usług publicznych (ang. Digital transformation of public services), podkreślając konieczność poprawy efektywności dostarczania usług, zarządzania oraz zwiększenia satysfakcji obywateli. Unia Europejska jest głównym inicjatorem strategii, które promują interoperacyjność, ochronę danych i bezpieczeństwo w celu budowania zaufania do cyfrowych usług publicznych. Publikacja prezentuje kluczowe inicjatywy oraz dobre praktyki, mające na celu informowanie decydentów i zachęcanie do współpracy ponadlokalnej w procesach cyfrowej transformacji sektora publicznego.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Znamy zwycięzców Hack2Reack w ramach projektu Programuj Miasta z GovTech by PFR
Miejskie Innowacje #79 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również