smart city govtech Innowacje

Ostatnia chwila na zgłoszenie do bezpłatnego programu GovTech inno_Lab. Nabór trwa do 30.11.2022 r.

PFR dla Miast
Ostatnia chwila na zgłoszenie do bezpłatnego programu GovTech inno_Lab. Nabór trwa do 30.11.2022 r.

Celem bezpłatnego programu GovTech inno_Lab jest podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami (firmami technologicznymi, w szczególności startupami oraz środowiskiem naukowym). Program GovTech to 4-miesięczny proces budowania wyspecjalizowanych kompetencji pracowników JST w obszarze zwinnego zarządzania i korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do podniesienia atrakcyjności jednostki.

Zakwalifikowane do programu samorządy będą identyfikować kluczowe z ich punktu widzenia wyzwania oraz określą własne zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technologiczne celem ich wdrożenia. Zdefiniowane wyznawania mogą dotyczyć różnych obszarów działalności JST takich jak transport, opieka zdrowotna, edukacja czy też automatyzacji czynności urzędowych i ułatwień w obsłudze mieszkańców. Istotne jest, by innowacja była cyfrowa. 

Program GovTech inno_Lab, obok wsparcia ekspertów w procesie identyfikacji i definiowaniu możliwych rozwiązań, zapewni pracownikom jednostki możliwość udziału w cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu wdrażania projektów cyfrowych, w których udział zostanie potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

 Udział w programie jest bezpłatny. Program składa się z pięciu etapów. Możliwe jest wyjście z udziału bez konsekwencji, na dwóch jego etapach, po części szkoleniowej - przed etapem dialogu technicznego, jak i po jego zakończeniu, przed etapem aplikowania do konkursu w trybie PZP. Jednostka otrzyma do 50 000 zł na udział w programie, w postaci usług eksperckich i szkoleniowych.

Więcej informacji o programie oraz formularz rejestracyjny, dostępne są na: www.govtech.unicornhub.pl

 Aby umówić indywidulane spotkanie informacyjne prosimy o kontakt: Tel. 576 944 144, e-mail: [email protected]

 

Projekt „GovTech by Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż „GovTech inno_LAB”.
PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Włocławek w drodze do integracji danych miejskich
Nowe perspektywy i technologie dla miast, czyli podsumowanie światowego kongresu Smart City Expo w Barcelonie
Następny

Zainteresują Cię również