Miasto Smart City miejskie innowacje miasto przyszłości baza miejskich innowacji

Jak polskie miasta wdrażają innowacje? – e-book „Budowanie miast przyszłości”

PFR dla Miast
Jak polskie miasta wdrażają innowacje? – e-book „Budowanie miast przyszłości”

Duże miasta takie, jak Gdynia, Poznań czy Kraków oraz te nieco mniejsze, jak np. Karczew, Zgorzelec czy Jaworzno – bez względu na wielkość każde z nich łączy jedno – odwaga wdrażania innowacyjnych projektów, które służą miastu i jego mieszkańcom. Zespół PFR we współpracy z samorządami przygotował bezpłatnego ebooka, który jest zbiorem doświadczeń i pomysłów na tworzenie inteligentnych miast przyjaznych lokalnym społecznościom.

Pobierz e-book

E-book pt. „Budowanie miast przyszłości – czyli jak polskie miasta wdrażają innowacje” to zbiór opisów  nowatorskich rozwiązań technologicznych wdrożonych w polskich miastach. Dotychczas publikowane były one w Bazie Miejskich Innowacji, czyli pierwszym projekcie stworzonym w ramach programu Polskiego Funduszu Rozwoju dedykowanym rozwojowi inteligentnych miast - PFR dla Miast. Aby dotrzeć do większego grona przedstawicieli samorządowców odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji oraz społeczności osób zainteresowanych rozwojem miast, stworzyliśmy publikację przedstawiającą szeroką gamę innowacyjnych projektów realizowanych w polskich samorządach.

Jako osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacji w samorządach często spotykamy się z pytaniami, które światowe metropolie należy śledzić, by dostrzec te najlepiej radzące sobie z mądrym wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiadamy, że najlepiej obserwować poczynania samorządów z polskiego podwórka, gdyż z połączenia najlepszych praktyk pochodzących z poszczególnych miast miałaby szansę powstać europejska stolica smart city

Paweł Grzegorczyk, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.

Publikacja złożona jest z 21 referencyjnych przykładów miejskich innowacji w trzech kategoriach – cyfryzacji, energetyki i mobilności, mapy wdrożeń w 19 polskich miastach oraz komentarzy ekspertów, którzy na co dzień wspierają rozwój inteligentnych miast w Polsce.

Najbliższe 10 lat to decentralizacja rynku energii, wdrażanie na polskim rynku nowych technologii oraz powstanie nowych źródeł wytwarzania. Większość z tych działań spoczywa na barkach samorządów, które odgrywają istotną rolę w staraniach o osiągnięcie neutralności klimatycznej i dążą do tego m.in. poprzez wymianę źródeł ciepła, modernizację transportu publicznego czy tworzenie klastrów i spółdzielni energetycznych

wskazała Marta Kupisz, Zespół Rozwoju Innowacji w Samorządach, Polski Fundusz Rozwoju.

Rewolucja technologiczna i rozwój cyfryzacji stanowią szansę na zwiększenie efektywności w transporcie zarówno poprzez lepsze planowanie organizacji ruchu drogowego jak i integrację wszystkich dostępnych w mieście form transportu. Z perspektywy włodarzy miast istotne jest wykorzystanie danych na temat usług mobilności oraz współpraca pomiędzy samorządami a przedstawicielami branży by wspólnie realizować cele zrównoważonej mobilności

podkreśliła Weronika Wesołowska, Zespół Rozwoju Innowacji w Samorządach, Polski Fundusz Rozwoju.

Tworząc artykuły do Bazy współpracujemy z urzędnikami, którzy w swoich miastach wcielali w życie, często pionierskie, projekty. Przedstawione w publikacji wdrożenia zawierają informacje o wyzwaniach, z którymi mierzyło się dane miasto, opis rozwiązania, korzyści z jego implementacji, a także rekomendacje dla samorządów, które rozważają wprowadzenie innowacji z podobnej kategorii w swoim mieście.

Z wielką satysfakcją obserwujemy jak polskie miasta z coraz większym entuzjazmem podchodzą do narzędzi cyfrowej transformacji i mamy nadzieję, że opisane przez nas case studies staną się dodatkowym źródłem inspiracji

 dodała Martyna Maciaszczyk, Zespół Rozwoju Innowacji w Samorządach, Polski Fundusz Rozwoju.

Pobierz e-book

WUF 11

26 czerwca w Katowicach rusza World Urban Forum – największe i najważniejsze wydarzenie poświęcone rozwojowi miast na świecie. Wśród całej gamy wydarzeń towarzyszących ważne miejsce w agendzie zajmuje program przygotowany przez ekspertów PFR dla Miast. We wtorek 28 czerwca w godz. 14:30-16:00 odbędzie się sesja pt.: Innowacje nastawione na wyzwania. Podsumowanie realizacji Klimatonu dla Miast.  W grudniu 2021 roku najlepsi polscy programiści, UX designerzy oraz eksperci biznesowi z pomocą technologii starali się znaleźć rozwiązania na wyzwania 4 polskich miast, które stawiają czoło zmianom klimatu. Powstałe rozwiązania zostały wdrożone w Gnieźnie, Rybniku, Rzeszowie i Wrocławiu, a ich efekty zaprezentowane zostaną podczas specjalnego panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli miast i zwycięskich zespołów.

Z kolei 30 czerwca w godz. 09:00-11:45 samorządowcy oraz osoby zainteresowane nowymi technologiami mają szansę na udział w praktycznych warsztaty projektowania miejskich usług - Czym jest Service Design i jak można wykorzystać metodykę projektowania usług w sektorze publicznym? . Podczas sesji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami wykorzystywanymi w procesie projektowania usług i wypracować wspólnie rozwiązania dla konkretnego wyzwania miejskiego. Każdy może zgłosić chęć udziału w warsztacie poprzez dedykowany formularz.   

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miasta wyzwań 2033 – raport z warsztatów foresightowych
Miasto przyjazne mieszkańcom dzięki technologiom - spotkanie Klubu Miast Przyszłości
Następny

Zainteresują Cię również