Miasto Smart City Biznes inwestycje przedsiębiorstwo

Jak samorządy stymulują rozwój lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości?

PFR dla Miast
Widok na miasto i jego ulice

Rozwój biznesu w miastach to kluczowy czynnik wpływający na ich wzrost gospodarczy. Inwestycje w regionie przynoszą korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale również samorządom, które mogą liczyć na wzrost dochodów i poprawę sytuacji finansowej. Wiele miast stawia na rozwój sektora biznesowego, tworząc sprzyjające warunki dla inwestorów. Działania te przynoszą pozytywne efekty w postaci podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz atrakcyjności regionu, a także wzrostu wartości nieruchomości. Inwestycje generują nowe źródła dochodów, które można przeznaczyć na rozwój infrastruktury, służby komunalne czy kulturę. Wraz z rozwojem firm w regionie, powstają nowe miejsca pracy, a tym samym rosną wymagania co do kwalifikacji pracowników. W odpowiedzi na to samorządy często wspierają rozwój edukacyjny w miastach, co przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia i zwiększenia szans na zdobycie satysfakcjonującej pracy dla mieszkańców. 

Coraz więcej miast zastanawia się więc, jak zwiększyć swoją atrakcyjność inwestycyjną i przyciągnąć kolejne firmy. Tworząc dedykowane programy dla biznesu i systemy zachęt, starają się przekonać przedsiębiorców do prowadzenia działalności w danym regonie i tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki. W wielu samorządach powstają specjalne komórki administracyjne, zapewniające wsparcie na zasadzie one-stop shop dla potencjalnych i obecnych inwestorów.  

Rozwój lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości był jednym z głównych obszarów tematycznych inicjatywy City-to-City Tech Network stworzonej przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, o której pisaliśmy w tym artykule. Projekt miał na celu stworzenie sieci współpracy między miastami z Wielkiej Brytanii i Europy Środkowo-Wschodniej w celu pogłębienia współpracy i wymiany wiedzy. W 3-dniowej wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele samorządów, biznesu oraz innych organizacji, m.in. Invest in Łódź, Invest in Pomerania czy Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zapoznać się z możliwościami rozwoju biznesu na rynku brytyjskim, a także podzielić się dobrymi praktykami z własnego podwórka.  

Jakie działania dla zwiększenia potencjału biznesowego realizują polskie samorządy i organizacje, które wzięły udział w wizycie studyjnej? 

Katowice 

W mieście działa Rawa.Ink. Jest to Miejski Inkubator Przedsiębiorczości umożliwiający rozwój mieszkańcom Katowic. Inkubator powstał z myślą o start-up’ach oraz firmach sektora MMŚP, które znajdą tutaj wsparcie w zakresie sieciowania kontaktów, poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczenia oraz internacjonalizacji. Poza ułatwionym dostępem do wiedzy i zasobów inkubator oferuje także szereg programów rozwojowych dla przedsiębiorców. Jednym z projektów jest Kopalnia Startupów — konkurs dla start-upów i osób fizycznych, którego celem jest wyłonienie najciekawszych pomysłów na innowacje. Udział w programie to szansa dla uczestników na dopracowanie swoich projektów w ramach programu akceleracyjnego pod okiem ekspertów i mentorów. Finał projektu już w czerwcu. Na najlepsze pomysły czekają nagrody o łącznej wysokości 330 tys. zł, w tym dwuletnie pakiety najmu biura w przestrzeni Rawa.Ink.

Jednocześnie w Katowicach właśnie trwa 5. edycja projektu Katowice Miastem Fachowców, czyli projektu łączącego działające na terenie Katowic firmy z uczniami szkół podstawowych. Celem programu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do wyboru technicznych i branżowych kierunków kształcenia i pokazanie im perspektyw zatrudnienia w partnerskich przedsiębiorstwach. Więcej o projekcie pisaliśmy już w Bazie Miejskich Innowacji. Rawa.Ink prowadzi także podcast o biznesie, przedsiębiorczości, innowacjach i ekosystemie start-upowym, będący źródłem wiedzy dla wszystkich stawiających pierwsze kroki w biznesie. 

Łódź 

Łódź jest miastem stale rozwijającym się oraz cieszącym się opinią przyjaznego inwestorom.  Miasto ma jeden z największych programów akceleracyjnych dla startup-ów - „Mam pomysł na Startup”, który został zainicjowany już prawie 15 lat temu. Konkurs ukierunkowany jest na innowacyjne projekty zarówno naukowe, technologiczne, jak i kreatywne we wczesnej fazie rozwoju. Najlepiej rokujące zespoły mają szansę uzyskać dostęp do szkoleń, doradztwa, opieki mentorskiej ze strony doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli funduszy VC.  

Kiedyś stanowiąca główny ośrodek produkcyjny i usługowy Łódź, dziś skutecznie przyciąga również firmy z obszaru wysokich technologii. Łódź stała się siedzibą dla wielu fintechów i biznesów z sektora IT.  Wspierany przez władze miasta ekosystemu fintechowy integruje już kilkanaście firm. Oprócz cyklicznych spotkań branżowych, w tym roku miała miejsce 2. edycja największej w Polsce konferencji łączącej tematykę technologii w finansach oraz w branży e-commerce, której Miasto Łódź jest gospodarzem Fintech & e-commerce linking days.  

Jak jeszcze samorządy mogą wspierać przedsiębiorców i inwestorów? 

  1. Specjalne strefy ekonomiczne – Samorządy mogą utworzyć strefy ekonomiczne, czyli specjalne tereny przemysłowe, na których przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność. Na terenach takich stref mogą być udzielane ulgi podatkowe oraz korzystne warunki dzierżawy lub wynajmu gruntów. 

  1. Współpraca z uczelniami i inkubatorami przedsiębiorczości – Samorządy mogą współpracować z uczelniami i inkubatorami przedsiębiorczości, co pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów intelektualnych. Współpraca ta może prowadzić do powstania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw oraz do rozwoju już istniejących firm. 

  1. Dostosowanie transportu publicznego - zorganizowanie dodatkowych przystanków autobusowych lub dodatkowych połączeń autobusowych dla przyszłych pracowników danego inwestora strategicznego i zapewnienie zniżek na komunikację miejską. 

A jakie rozwój przedsiębiorczości wspierają brytyjskie miasta? 

Przykładem miasta w Wielkiej Brytanii, które aktywnie wspiera rozwój biznesu i innowacyjności może być Leeds. Jest to miasto w północnej Anglii, które zamieszkuje ponad 700 tysięcy mieszkańców. Miasto globalnym liderem w kluczowych sektorach, takich jak technologia, ochrona zdrowia i produkcja przemysłowa. Dodatkowo, jest to jeden z największych ośrodków edukacyjnych poza Londynem, z siedmioma uniwersytetami, które generują światowej klasy badania naukowe oraz 31 000 wykwalifikowanych absolwentów rocznie. 

Rozwój tzw. Healthtech to wizytówka miasta – w Leeds działa m.in. Leeds Academic Health Partnership, czyli organizacja opartą na współpracy między uniwersytetami, organizacjami ochrony służby zdrowia, Radą Miasta, Leeds City College, regionalnym partnerstwem ds. zdrowia i opieki, regionalnym partnerstwem przedsiębiorstw gospodarczych, przemysłem i organizacjami trzeciego sektora. Misją organizacji jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez przełamywanie barier między organizacjami zajmującymi się zdrowiem i opieką, badaniami akademickimi, innowacjami, edukacją i biznesem, a także rozwijanie kultury innowacji w organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną. Jednym z projektów organizacji jest Healthtech Catalyst – pogram dla innowatorów, który ma na celu wspieranie rozwoju nowych produktów i usług w dziedzinie zdrowia i opieki. 

Inicjatywa umożliwiała połączenie programistów z badaczami oraz określonymi grupami pacjentów w celu wspólnego zaprojektowania nowych rozwiązań. Była to też szansa dla innowatorów na zdobycie nowych kontaktów i znalezienie potencjalnych partnerstw dla pilotażowych wdrożeń ich rozwiązań. 

Od 2016 roku miasto Leeds jest także organizatorem Leeds Digital Festival. Jest to największy w regionie to otwarty, oparty na współpracy festiwal celebrujący kulturę cyfrową we wszystkich jej formach, odbywający się każdej wiosny przez dwa tygodnie. Jest to platforma wymiany wiedzy o innowacjach, które mają miejsce w mieście na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W ramach programu odbywają się najróżniejsze wydarzenia, które każdy może zorganizować bezpłatnie. Od start-upów po gigantów technologicznych – każdy, kto ma pasję do technologii cyfrowych. 

Widać więc, że samorządy i organizacje nieustannie pracują nad zwiększeniem potencjału biznesowego swoich regionów. Poprzez tworzenie dedykowanych programów i systemów zachęt dla inwestorów oraz rozwijanie lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości, starają się stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju gospodarczego. Wizyty studyjne, takie jak City-to-City Tech Network, są doskonałą okazją do dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami między miastami i organizacjami, co przyczynia się do jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz rozwoju biznesu i gospodarki lokalnej. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miasta otwarte na innowacje: Smart City Poznań - CEE Congress
Kobiety dla Miast – jakie projekty realizują?
Następny

Zainteresują Cię również