Miasto Smart City Poznań smart services sztuczna inteligencja Blockchain Open Data Open Source

Miasta otwarte na innowacje: Smart City Poznań - CEE Congress

PFR dla Miast
Miasta otwarte na innowacje: Smart City Poznań - CEE Congress

Wraz z postępem technologicznym koncepcja Smart City staje się coraz bardziej złożona i wielowymiarowa. Powstają kolejne edycje założeń Smart City, które odzwierciedlają różne etapy rozwoju tej idei. Mimo braku dokładnych definicji każda z wersji Smart City wyróżnia się unikalnym podejściem do koncepcji inteligentnych miast oraz różnymi celami, których miasta chcą osiągnąć.   

Smart City 1.0 skupia się na wykorzystaniu nowych technologii przez firmy sektora ICT w celu poprawy efektywności usług miejskich. W edycji 2.0 decydującą rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców odgrywa administracja publiczna. Smart City 3.0 to model, który kładzie nacisk na aktywną postawę mieszkańców w kreowaniu rozwoju miasta, wykorzystujących ramy organizacyjne stworzone przez władze lokalne. Podejście 4.0 zakłada zintegrowanie różnych technologii w jeden system, tak aby funkcjonowały one w sposób sprzężony i umożliwiały inteligentne zarządzanie miastem.

Coraz częściej można spotkać opracowania, które odnoszą się do koncepcji Smart City 5.0. W miejskim ekosystemie to mieszkańcy i ich potrzeby stają się punktem wyjścia dla projektowania i wdrażania innowacji. Kluczową rolę odgrywają tzw. smart services, czyli inteligentne usługi, łączące w sobie wiele różnych technologii, takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja czy blockchain.

Adaptacja tych technologii w miastach oraz recepta na budowę miast wymaga stałych aktualizacji i ewaluacji wybranego podejścia. Warunki tu temu stwarza organizowana już 24 maja 2023 r. konferencja — Smart City Poznań - CEE Congress. Tematyka konferencji związana będzie z podstawowymi budulcami Smart City, jakimi jest Open Data i Open Source. Umożliwiają one łatwiejszy dostęp do informacji i technologii oraz zapewniają większą przejrzystość w procesach decyzyjnych.

Keynote speakerem na konferencji Smart City Poznań będzie Ulrich Ahle, CEO Fundacji FIWARE. Fundacja ta jest dobrze znana na świecie, a organizatorzy liczą, że konferencja przyczyni się do zwiększenia świadomości dot. FIWARE również w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem fundacji jest rozpowszechnienie podejścia opartego na otwartych danych i standardach. Możliwość wykorzystania wolnodostępnego know-how jest szansą dla miast do budowy lub udoskonalania swoich systemów. Flagowe rozwiązania fundacji to Bloki konstrukcyjne oprogramowania open source, Standardowe API, Standardowe modele danych, Standardowe architektury referencyjne.

FIWARE nie działa w pojedynkę, lecz łączy siły z inicjatywami o zbieżnych celach. Wspólnie z  International Data SpacesAssociation (IDSA), europejską organizacja Big Data Value Association (BDVA) oraz Gaia-X ISPL (organizacją stojącą za ekosystemem Gaia-X) tworzona jest standardowa architektura dla interoperacyjnych przestrzeni danych, tak aby mogły być szybciej tworzone. Jest to ważny krok w stworzeniu uniwersalnego standardu zarządzania informacją kontekstową dla inteligentnych miast.

W programie konferencji nie zabrakło również nawiązania do potencjału rozwojowego, jaki posiada region Wielkopolski w postaci pierwszego hub kwantowego (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN) oraz planowanym kierunku studiów z zakresu informatyki kwantowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informatyka kwantowa ma duży potencjał dla rozwoju sztucznej inteligencji, umożliwiając szybką analizę dużych zbiorów danych. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie tej technologii do ulepszania systemów transportowych, zarządzania zasobami wody czy też rozwijania sektora energetycznego.

Działania te wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, kolejnego istotnego tematu, który zostanie poruszony podczas Smart City Poznań - CEE Congress. Organizatorzy przewidzieli również praktyczny komponent – w ramach wydarzenia towarzyszącego odbędzie się hackathon, podczas którego zespoły programistów będą rozwiązywać wyzwania związane z gospodarką komunalną i mobilnością. Do dyspozycji uczestników będzie również strefa start-up pozwalająca na zaznajomienie się z rozwiązaniami technologicznymi adresowanymi do miast. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem wydarzenia oraz do rejestracji.

Przypisy

  1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-27477-1_33 (Dostęp 27.04.2023)
  2. https://przegladorganizacji.pl/plik/629dc00ce1a8e/po.2022.02.05.pdf (Dostęp 27.04.2023)
  3. https://wsb.edu.pl/files/news/9543/koncepcja_smart_city_i_potencjaly_4t_interaktywny.pdf (Dostęp 27.04.2023)
  4. https://www.poznan.pl/mim/wortals/smartcityCEE/news,10020/poznajcie-naszego-keynote-speakera-ulricha-ahle-w-rozmowie-na-tematy-zwiazane-z-open-data-i-open-source,199814.html (Dostęp 27.04.2023)
  5. https://www.poznan.pl/mim/wortals/smartcityCEE/news,10020/informatyka-kwantowa-a-sztuczna-inteligencja,201875.html (Dostęp 27.04.2023)
PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
PFR dla Miast ma 2 lata
Jak samorządy stymulują rozwój lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości?
Następny

Zainteresują Cię również