Miasto Smart City miejskie innowacje

PFR dla Miast ma 2 lata

PFR dla Miast
PFR dla Miast ma 2 lata

Od startu programu PFR dla Miast minęły równo dwa lata. Jakie inicjatywy udało się zrealizować w tym czasie? Jakie projekty będziemy realizować w kolejnych miesiącach? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem i sprawdź, w jaki sposób możesz włączyć się w transformację polskich miast.  

Od samego początku, głównym zadaniem PFR dla Miast była edukacja samorządów, mierzących się z wyzwaniami takimi jak cyfryzacja, promowanie wśród mieszkańców korzystania z niskoemisyjnych źródeł ciepła czy poszukiwanie alternatywnych form finansowania inwestycji. W tym celu przez ostatnie dwa lata duży nacisk kładliśmy na popularyzację wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast (w kraju i za granicą), jak również na zwiększenie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskich samorządach, a także ułatwienie dostępu do finansowania tego typu inwestycji.

Jakie są efekty naszej dwuletniej pracy i współdziałania z samorządami?

- Silna gospodarka oraz wysoka jakość usług publicznych wymaga nie tylko tworzenia nowych technologii, ale także umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań w miastach poprawia jakość życia mieszkańców, pozwala skuteczniej zarządzać miastem i - co ważne - może mieć wpływ na zatrzymanie procesu depopulacji, dając lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowymówił o inauguracji programu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys.

Słuchamy potrzeb miast

Tworząc PFR dla Miast koncentrowaliśmy się na tym, by program ten odpowiadał na rzeczywiste i aktualne problemy samorządów. Z pewnością nie udałoby nam się to, gdyby nie współpraca z setkami inspirujących i zaangażowanych w rozwój swoich miast samorządowców.

Jednym z kluczowych momentów związanych ze startem programu PFR dla Miast była debata, w której uczestniczyło 35 przedstawicieli środowisk zajmujących się tematyką miejską – od urzędników przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne po media branżowe. Jej celem była dyskusja (w otwartej formule) na temat wyzwań stojących przed polskimi miastami, które chcą rozwijać się w zrównoważony sposób.

Efekt spotkania stanowiło wydanie 9 rekomendacji dla inteligentnych miast:

 1. Musimy rozwijać kompetencje przyszłości w samorządach.
 2. Technologie powinny służyć mieszkańcom.
 3. Silosowość urzędów blokuje innowacyjność.
 4. Brak przyzwolenia na popełnianie błędów ogranicza włodarzy.
 5. Samorządy powinny współpracować z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorcami.
 6. Nauczmy się chwalić i promować polskie dobre praktyki, których nie brakuje.
 7. Bez zaangażowania mieszkańców się nie uda.
 8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są kluczowe dla usprawnienia zarządzania miastem.
 9. Innowacyjne projekty wymagają finansowania.

Wszystkie projekty tworzone w ramach PFR dla Miast były (i wciąż są) odpowiedzią na postawione rekomendacje.

Pomagamy samorządowcom zdobywać kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości urzędnicy zdobywali w ramach Akademii Miast Przyszłości, podczas której uczyli się jak projektować i wdrażać innowacyjne projekty w miastach. Do pilotażowej edycji Akademii Miast Przyszłości zgłosiło się 71 miast średniej wielkości, reprezentowanych przez łącznie 122 osoby – prezydentów, burmistrzów, dyrektorów i kierowników, którzy podczas intensywnych warsztatów stworzyli innowacyjne projekty gotowe do wdrożenia w ich miastach.

Efektem dwóch przeprowadzonych edycji Akademii Miast Przyszłości było wypracowanie 41 koncepcji projektów miejskich, jak również 62 uzyskane przez samorządowców certyfikaty Ekspertów Miast Przyszłości. Ponadto:

 • 73% uczestniczących w Akademii Miast Przyszłości miast wdrożyło lub wdraża nowe rozwiązanie;
 • 75 milionów złotych otrzymało 5 miast, absolwentów Akademii, w 2021 roku z funduszy norweskich;
 • 60% samorządów po zakończeniu Akademii otrzymało lub jest w trakcie aplikacji o dodatkowe fundusze na innowacje.

Chcemy, by wiedza ekspercka była jak powszechna i jak najłatwiej dostępna, dlatego obecnie z części szkolenia realizowanego do tej pory w ramach Akademii Miast Przyszłości można skorzystać online w przystępnej formule na platformie kursy.pfr.pl. Każdy chętny samorządowiec może więc zdobyć kompetencje jutra bezpłatnie, w zaledwie kilka godzin!

Pokazujemy, jak wdrażać innowacje w miastach

Kolejną z naszych odpowiedzi na rekomendacje dla inteligentnych miast jest Baza Miejskich Innowacji, która przedstawia wdrożone już rozwiązania odpowiadające na wyzwania z zakresu zarządzania miastem, bezpieczeństwa, mobilności, energetyki czy przedsiębiorczości. Tworząc artykuły do Bazy współpracujemy z urzędnikami, którzy w swoich miastach wcielali w życie, często pionierskie, projekty.

W Bazie Miejskich Innowacji znajdziecie przykłady m.in. kieleckiego rozwiązania pomagającego walczyć z silosowością urzędów, rzeszowskiego dynamicznego zarządzania transportem miejskim, dzięki któremu mieszkańcy aglomeracji przemieszczają się sprawniej (i ekologiczniej), łódzkiej nowej technologii biletowej naliczającej należność za przejazd komunikacją miejską zbliżeniowo czy głogowskiej „Miejskiej Strefy Biznesu”, będącej kuźnią lokalnych mikroprzedsiębiorców.

Pisząc artykuły do Bazy Miejskich Innowacji zwracamy uwagę nie tylko na korzyści z realizowanych projektów, ale także na trudności pojawiające się przy nowatorskich wdrożeniach. Pytamy miejskich włodarzy i specjalistów o rekomendacje, ale i popełnione błędy, które mogą stać się cenną lekcją dla kolejnych miast.

Co dla nas szczególnie istotne, otrzymujemy sporo sygnałów, że do przedstawicieli miast, których projekty opisujemy, zgłaszają się samorządowcy z innych miejscowości, dopytując o szczegóły wdrożenia. To dowód na to, że Baza Miejskich Innowacji w istocie stanowi impuls i inspirację do działania.

Odpowiadamy na aktualne problemy samorządów

Uruchomienie programu PFR dla Miast zbiegło się z dotarciem do Polski pandemii COVID-19. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom samorządów, stworzyliśmy specjalną platformę antykryzysową, łączącą potrzeby technologiczne miast z dostawcami innowacyjnych rozwiązań w obszarach:

 • poprawy komunikacji wewnętrznej urzędników,
 • e-obsługi podmiotów gospodarczych i mieszkańców,
 • organizacji pracy zdalnej,
 • telemedycyny,
 • ochrony danych,
 • cyberbezpieczeństwa.

- Pandemia Covid-19 zmusza wiele polskich samorządów do przejścia przyspieszonego procesu cyfrowej transformacji. W Polskim Funduszu Rozwoju posiadamy szerokie kompetencje zarówno, we współpracy z samorządami, jak i przedsiębiorstwami technologicznymi, jesteśmy także współwłaścicielem Operatora Chmury Krajowej, dlatego stworzyliśmy specjalną platformę łączącą lokalne potrzeby technologiczne, wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, z dostawcami innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że to narzędzie znacznie skróci czas wdrażania innowacji i poszerzy wiedzę samorządowców i urzędników o dostępnych na rynku narzędziach – mówił o utworzeniu Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartłomiej Pawlak.

Platforma, która powstała z potrzeby sytuacji kryzysowej, zaowocowała wdrożeniem w polskich samorządach ponad 70 rozwiązań technologicznych.

Łączymy miasta ze spółkami technologicznymi

Sukces Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych jako doraźnego działania, przyczynił się także do podjęcia przez nas prac nad utworzeniem stałego marketplace’u łączącego samorządy z rozwiązaniami dla smart cities. Z kolei bariery, które utrudniają tworzenie projektów opisaliśmy w publikacji „Innowacje dla miast. Wyzwania we współpracy samorządów z przedsiębiorstwami technologicznymi”. Tekst oparliśmy na badaniu ankietowym i przeprowadzonych wywiadach pogłębionych, zarówno z przedstawicielami firm, jak i samorządów.

Oprócz zdiagnozowania barier i trudności we współpracy start-upów z urzędami miast, przygotowaliśmy również Mapę Technologii dla Miast, która zawiera rozwiązania z obszaru Smart City tworzone przez ponad 300 przedsiębiorstw. Firmy te zostały wyselekcjonowane przez nas na podstawie kryteriów takich jak: model biznesowy (B2G i B2G2C), aktywność na rynku w ciągu ostatnich 3 lat czy innowacyjność usługi/produktu. Jednak nasza Mapa nie jest projektem zamkniętym – każdy, kto tworzy rozwiązanie technologiczne dla samorządów może zgłosić chęć dołączenia do naszego zestawienia by dotrzeć ze swoim produktem do świadomości szerokiego grona przedstawicieli miast. Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Organizujemy miejskie maratony programowania

Jako PFR dla Miast nie chcemy poprzestawać jedynie na przedstawianiu opracowanych już rozwiązań dla samorządów, ale aktywnie wspierać proces ich tworzenia. To właśnie przyświecało naszemu pomysłowi na organizację Hackathonu dla Miast i jego drugiej, zielonej edycji, czyli Klimatonu dla Miast. W zorganizowanym we współpracy z Centrum GovTech w listopadzie 2020 roku Hackathonie dla Miast udział wzięło prawie 200 programistów z całej Polski, którzy w 48-godzin opracowali technologiczne odpowiedzi na wyzwania czterech miast: Chełma, Stargardu, Świdnika i Zduńskiej Woli. Cztery zwycięskie zespoły otrzymały 30 000 złotych oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązań w samorządzie.

Równie dużym zainteresowaniem cieszył się Klimaton dla Miast, który odbył się w grudniu ubiegłego roku. Głównym celem wydarzenia było wypracowanie przez zespoły programistów rozwiązań odpowiadających na wyzwania klimatyczne i środowiskowe zgłoszone przez Rzeszów, Rybnik, Gniezno i Wrocław. 125 osób tworzących 30 zespołów, które wzięły udział w wydarzeniu, pracowało z wykorzystaniem dokładnego opisu wyzwania i danych przekazanych przez miasto. Korzystali też z konsultacji z przedstawicielami samorządów (te często trwały do późnych godzin nocnych) oraz mentorami z branży IT, biznesowymi czy miejskimi.

Co istotne, maratony programowania stanowią ciekawe wyzwanie dla miast i programistów, ale przede wszystkim stanowią pole do efektywnego tworzenia skalowalnych rozwiązań dla miast. Dowód? W ciągu 6 miesięcy od zakończenia pierwszej edycji naszego miejskiego hackathonu, udało się wdrożyć 3 z 4 wypracowanych podczas wydarzenia rozwiązań. Kolejne projekty finalizowane będą w nadchodzących tygodniach!  

Co przed nami?

Dwa lata działania PFR dla Miast to nie tylko dobra okazja do podsumowania tego, co udało się zrealizować. To także właściwy moment na zapowiedzi tych inicjatyw, które dopiero przed nami.

Zobacz, jakie projekty będziemy realizować w kolejnych miesiącach:

 • Wierzymy, że przyszłością miast są nowe technologie. Dlatego wciąż chcemy zacieśniać współpracę pomiędzy miastami i start-upami oraz zachęcać samorządy do testowania nowych rozwiązań informatycznych. W tym celu w II połowie roku uruchomimy Giełdę Miejskich Technologii.
  To swego rodzaju wirtualny rynek, na którym odnaleźć będą mogły się firmy tworzące rozwiązania dla smart cities i miasta szukające technologicznego wsparcia. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie tempa cyfryzacji samorządów za pomocą mikrograntów o wartości do 50 tysięcy złotych, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zakup licencji i wdrożenie wyselekcjonowanych przez JST rozwiązań.
   
 • Dwie edycje organizowanych przez nas hackathonów pokazały, że maratony programowania mogą przyczyniać się do wprowadzania w miastach realnych zmian. Dlatego jeszcze w tym roku chcemy zrealizować kolejne edycje Hackathonu dla Miast! O szczegółach wydarzeń będziemy Was informować na bieżąco.
   
 • Ważnym elementem naszej działalności są artykuły. Wciąż będziemy tworzyć dla Was analizy pogłębiające wiedzę o najważniejszych wyzwaniach stojących przed miastami; opisy nowatorskich wdrożeń do Bazy Miejskich Innowacji czy przegląd najciekawszych informacji z kraju i ze świata w prasówkach „Miejskie Innowacje”.
   
 • To jednak nie wszystko, gdyż chcemy poszerzać tematykę naszych tekstów. Już niebawem rozpoczniemy publikację cyklu wywiadów z ekspertami, samorządowcami i naukowcami dotyczącymi przyszłości miast pod nazwą #Miasto2030. Ponadto przybliżymy Wam również działalność najciekawszych projektów realizowanych przez miejskie stowarzyszenia.
   
 • Jako PFR dla Miast wspieramy również rozwój przedsiębiorczości w samorządach. Dlatego też pomagamy w tworzeniu nowego programu PFR „Cyfrowa Wyprawka”, który umożliwi polskim firmom zaistnienie w internecie lub wzmocnienie dotychczasowej obecności w sieci. Kluczową rolę w realizacji programu „Cyfrowa Wyprawka” będą miały samorządy, które wyłonione zostaną w procesie rekrutacji. Start naboru do pilotażowej edycji już niebawem – o szczegółach przeczytacie na naszej stronie.
   
 • Zmieniamy nie tylko polskie miasta - pracujemy również nad nową odsłoną naszego portalu! Zapraszamy do obserwowania PFR dla Miast na bieżąco. Nie wahaj się także napisać do nas, jeśli chcesz, by projekt realizowany w Twoim mieście znalazł się w Bazie Miejskich Innowacji lub masz dla nas inną ciekawą miejską inspirację.  
PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Jak zastosować robotyzację w mieście? Kolejne spotkanie Klubu Miast Przyszłości PFR
Miasta otwarte na innowacje: Smart City Poznań - CEE Congress
Następny

Zainteresują Cię również