Miasto Smart City Open Data Analytics

Miejskie dane w praktyce – podsumowanie Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE

PFR dla Miast
Miejskie dane w praktyce – podsumowanie Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE

31 stycznia zakończyła się pierwsza edycja Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE, czyli bezpłatnego programu edukacyjnego realizowanego przez PFR dla Miast oraz Integrator Danych Miejskich IRMiR skierowanego do przedstawicieli samorządów i mającego na celu zwiększenie ich umiejętności analitycznych w pracy z danymi miejskimi. Podczas finałowego spotkania zespoły reprezentujące 12 polskich samorządów przedstawiły wyniki swoich analiz opracowywanych przez ostatnie 2 tygodnie pod okiem ekspertów IRMiR.

Pierwsze rozwiązanie zaprezentowali delegaci zespołu reprezentującego Kołobrzeg i Poznań. Interaktywna aplikacja wizualizująca na mapie sieć przystanków i ich zasięgi na tle gęstości zaludnienia pozwoli m. in. na optymalizację sieci transportu publicznego i poprawę jakości inwestycji, a także podniesienie jakości życia w mieście poprzez realizację koncepcji miasta bliskich odległości. Zespół złożony z samorządowczyń z Krosna i Rzeszowa przedstawił analizę zapotrzebowania na nowe mieszkania. Jej celem było uzasadnienie celowości inwestycji w budowę nowych mieszkań, a także wyznaczenie potencjalnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Również zespół złożony z przedstawicielek miast Bydgoszczy i Siemianowic Śląskich przedstawił koncepcję wykorzystania danych dla analizy struktury dostępnych lokali komunalnych oraz ich standardów. Przedstawiciele Kutna i Kobyłki opracowali ścieżkę postępowania dla określenia faktycznych kosztów kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia w celu podniesienia jakości kształcenia przy efektywnym gospodarowaniu budżetem  i poszukiwaniu przestrzeni do oszczędności w prowadzeniu szkół. Zespół Marki-Łomianki podczas kursu opracował harmonogram działań na rok 2023 związanych z pracą nad ujednoliceniem istniejących baz danych, inwentaryzacją rejestrów, utworzeniem zespołu ds. danych miejskich i ostatecznie przeprowadzeniem inwentaryzacji danych w urzędzie. Samorządowcy z Kielc oraz Tomaszowa Mazowieckiego w ramach kursu skupili się na wyzwaniach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych dotyczących lokalizacji miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Poprzez budowanie ilościowej bazy wiedzy i stworzenie mapy możliwa jest nie tylko diagnoza dysfunkcji oraz pozyskanie informacji na temat funkcjonowania sieci miejsc postojowych, ale też budowa kapitału społecznego miasta oraz rozwój partycypacji społecznej.

Prezentacje zespołów zawierały zarówno informacje o wykorzystanych zbiorach danych, jak i potencjalnych grupach odbiorców wyników analiz i oczekiwanych efektach wdrożeń takich narzędzi, co świadczy o przełożeniu wiedzy pozyskanej w ramach warsztatów bezpośrednio na pracę własną samorządowców. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a spośród  finałowych prezentacji podsumowujących wyniki pracy w trakcie kursu wyróżnione zostały dwa projekty – „Przystanek na czas” stworzony przez zespół Kołobrzeg/Poznań oraz „Parkuj bez granic” wypracowany wspólnie przez Kielce i Tomaszów Mazowiecki. Oba rozwiązania będą mogły zostać rozwinięte przy dodatkowym wsparciu ekspertów IRMiR, którzy w ramach przyznanych nagród specjalnych przeprowadzą dodatkowe szkolenia w zakresie inwentaryzacji i otwierania danych dopasowane do potrzeb zwycięskich miast.

Efekty prac zwycięskich zespołów będzie można już niedługo zobaczyć w ramach zaplanowanych spotkań Klubu Miast Przyszłości PFR. O szczegółach będziemy informować wkrótce - aby być na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Jesień z PFR dla Miast
Układamy miejskie dane - podsumowanie pierwszej części Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE
Następny

Zainteresują Cię również