miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #54 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
miejskie innowacje 54

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.
W tym wydaniu znajdziecie informacje m.in. naborach do programów rozwoju innowacji adresowanych zarówno do miast, jak i startupów, rozwiązania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, czy też wywiad z ChatGPT o przyszłości miast. 

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiNowe stacje tankowania wodorem w pięciu miastach

Wrocław, Rybnik, Lublin, Gdańsk oraz Gdynia to miasta, w których w 2024 r. powstaną stacje tankowania wodorem. Korzystanie ze stacji będzie ogólnodostępne, co jest szczególnie istotne ze względu na rolę, jaką mogą odegrać auta wodorowe w procesie transformacji transportu indywidualnego. W odróżnieniu od pojazdów elektrycznych spotykanych obecnie na drogach, auta wodorowe nie posiadają akumulatorów, a energia wytwarzania podczas jazdy jest efektem reakcji zgromadzonego w zbiornikach wodoru i tlenu. Budowa sieci stacji tankowania wodorem zmniejszy liczbę pojazdów spalinowych, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 

Krakowska inwestycja w cyberbezpieczeństwo  

Samorządy jako administratorzy wrażliwych danych swoich mieszkańców są częstym obiektem ataków hackerskich. Aby zminimalizować ich ryzyko, konieczne jest prowadzenie odpowiednich działań prewencyjnych. Gmina Kraków zainwestowała prawie 400 tys. zł. w narzędzie umożliwiające analizę zagrożeń cybernetycznych w czasie rzeczywistym. Zakupiona platforma umożliwia wgląd do niedostępnej dla przeciętnego użytkownika części Internetu – deep i dark webu. Zautomatyzowany monitoring zawartych tam treści pozwala wcześniej wykryć potencjalne zagrożenia. 

Przemyśl(any) System Informacyjny

Miasto Przemyśl przygotowało kompleksowy projekt, który stanowi odpowiedź na wyzwania związane z dostępnością cyfrową BIP oraz stron internetowych miasta. Mimo obowiązującej Ustawy o dostępności cyfrowej, jednostkom samorządu terytorialnego brakuje praktycznych rozwiązań i wytycznych do wdrożenia, takich jak na przykład przejrzyste layouty stron internetowych. Wypracowany model zostanie następnie rozpowszechniony wśród innych podmiotów (np. firm i organizacji). Dane pozyskane w ramach Przemyśl(anego) Systemu Informacyjnego będą następnie przekazywane do Portalu Otwartych Danych Miejskich. 

Miejskie wyspy ciepła z nowej perspektywy

Obszary silnie zurbanizowane borykają się ze zjawiskiem mikroklimtycznym, jakim są miejskie wyspy ciepła. Aby lepiej zrozumieć jego genezę i charakterystykę, Polska Agencja Kosmiczna zleciła w tym zakresie badania Gdańska, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Użyte w badaniu obserwacje satelitarne pozwoliły uzyskać dokładne dane teledetekcyjne. Wnioski z badania posłużą do określenia czynników, jakie nasilają występowanie miejskiej wyspy ciepła oraz wytypowanie możliwych do podjęcia działań, które przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców.   

Fundamenty przyszłości – raport o przyszłości mieszkalnictwa

Foresight strategiczny pozwala na opracowanie scenariuszy przyszłości w międzydyscyplinarnym gronie eksperckim. Rezultatem współpracy przedstawicieli rynku deweloperskiego i firmy badawczej, było przygotowanie prototypów zmian rynku nieruchomości w Polsce w horyzoncie najbliższych 5 lat. Na postawie przeprowadzonej analizy jako wiodące trendy został wskazany wzrost znaczenia budownictwa modułowego, automatyzacja mieszkaniowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. 

wiadomości ze świata

One Stop Shop dla efektywności energetycznej

W dążeniu do poprawy efektywności energetycznej istotne jest uwzględnianie rozwiązań dostosowanych do danego regionu i jego społeczności. Narzędziem oferującym takie rozwiązanie jest One Stop Shop, czyli punkt oferujący wszechstronne wsparcie w rozwoju społeczności energetycznych. Obecnie w ramach projektu Up-Stairs powołano 5 pilotażowych One Stop Shop na terenie UE (Brunnthal, Niemcy; Barcelona, Hiszpania; Upper, Austria; Cork City, Irlandia; Asenovgrad, Bulgaria). Dla mieszkańców każdego regionu przygotowano zindywidualizowaną ścieżkę, która wspiera realizację celów energetycznych związanych m.in. z oszczędnością energetyczną, termomodernizacją, czy też zwiększonym udziałem w odnawialnych źródłach energii.  

Wyzwanie dla miast inteligentnych 

Rozpoczął się nabór do drugiej edycji programu Komisji Europejskiej - Intelligent Cities Challenge (ICC). Dwuletni program oferuje miastom wsparcie w zakresie wypracowania i wdrożenia innowacji w trzech głównych obszarach tematycznych (budownictwo, energia i źródła odnawialne, mobilność i transport). Uczestnictwo w programie zapewni miastom doradztwo podczas realizacji obranych strategii i projektów w tym również Local Green Deals (Lokalny Zielony Ład). Celem ICC jest stworzenie sieci miast wspólnie wypracowujących innowacje na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji. Program adresowany jest do miast średnich liczących powyżej 50 tyś. mieszkańców.  Rekrutacja potrwa od 1 marca do 28 kwietnia 2023 r. 

Innowacje dla społeczności lokalnych 

Wystartował pilotaż projektu CommuniCity, w którym udział wezmą Helsinki, Amsterdam oraz Porto. W ramach projektu trzy miasta przygotowały wyzwania dotyczące społeczności lokalnych. Obejmują one rozwiązania poprawiające jakość życia grup marginalizowanych, zapewnienie lepszej jakości usług dla obcokrajowców, wykorzystanie AI do poprawy jakości usług medycznych. Rekrutacja dla startupów zainteresowanych podjęciem wyzwania i przygotowania rozwiązania potrwa od 28 stycznia do 31 marca 2023 r.

Sztuczna inteligencja o miastach 

ChatGPT, opracowany przez Open AI, dynamicznie zdobywa popularność w wielu dziedzinach. Opracowany model AI potrafi odpowiadać na pytania, generować historie oraz uczyć się na podstawie przekazanych informacji. Jego funkcje bez wątpienia będą aplikowane i wykorzystywane do rozwoju serwisów i usług miejskich. Urbanista, Mustafa Sherif zapytał Open AI ChatGPT o rolę sztucznej inteligencji w projektowaniu miast przyszłości, o błędy jakie popełniają urbaniści oraz jak angażować społeczności lokalne w proces rozwoju miast - zapraszamy do lektury wywiadu. 

Rozwój aplikacji społecznych 

Civic Tech (z języka angielskiego technologia obywatelska) to zespół rozwiązań technologicznych wspierających JST i mieszkańców w korzystaniu z usług publicznych oraz rozwój lokalnych społeczności. Dla wielu miast pandemia była momentem, który wymagał inwentaryzacji oraz rozbudowania oferty w tym zakresie. Czas pokazał, że Covid-19 stał się bodźcem do prowadzenia takich działań jak uproszczenie stron internetowych, uporządkowanie baz danych mieszkańców i rozwinięcia wachlarzu usług oferowanych zdalnie. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #57 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #53 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również