miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #83 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #83 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym przeglądzie piszemy o rozwoju sektora e-gamingu w Katowicach, mapie zachęcającej warszawiaków do aktywności sportowej, czy prowadzonej ewaluacji smart city w Zduńskiej Woli. Polecamy również wiadomości ze świata - nowo otwarte labolatorum miejskich technologii 5G w Stavanger, czy raporty dotyczące miejskiej adaptacji do klimatu i praktyk miasta 15-minutowego. 

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Katowice liderem innowacji i e-gamingu

Katowice, przechodząc od kopalni węgla do kopalni pomysłów, stają się liderem innowacji w grach komputerowych dzięki dynamicznemu rozwojowi nowoczesnych technologii, w szczególności e-gamingu. Kluczowe dla tego procesu są inicjatywy takie jak Hub Gamingowo-Technologiczny w byłej kopalni Wieczorek oraz globalne wydarzenia e-sportowe, np. Intel Extreme Masters, które promują miasto na arenie międzynarodowej. Katowice wzmacniają swoją pozycję jako centrum innowacji dzięki licznym projektom unijnym i zaangażowaniu lokalnych władz w rozwój sektora technologicznego. 

Mapa, która zachęci warszawiaków do aktywności sportowej

Nowa mapa sportowych obiektów Warszawy ma na celu ułatwienie mieszkańcom i turystom znalezienie miejsc do uprawiania różnych form aktywności fizycznej. Dzięki niej można szybko zlokalizować najbliższe baseny, hale sportowe, boiska, siłownie plenerowe i obiekty do street workout. Mapa ma także na celu promowanie zdrowego stylu życia, zachęcając do regularnej aktywności fizycznej poprzez łatwy dostęp do informacji o dostępnych obiektach sportowych w mieście. Regularne aktualizacje będą zapewniać, że użytkownicy zawsze będą mieć dostęp do najnowszych danych o dostępnych miejscach do ćwiczeń. 

Ewaluacja smart city w Zduńskiej Woli

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczącej polityki smart city w mieście. Badanie ma na celu ocenę efektywności nowoczesnych rozwiązań miejskich i identyfikację potrzeb mieszkańców. Wyniki ankiety pomogą w dalszym rozwoju inteligentnych rozwiązań i poprawie jakości życia w Zduńskiej Woli. Prowadzenie tego typu badań jest ważne, ponieważ umożliwia lepsze zrozumienie, jak mieszkańcy korzystają z inteligentnych rozwiązań miejskich i jakie mają potrzeby.  

Rozwój koncepcji planów zrównoważonej mobilności miejskiej

Ministerstwo Infrastruktury organizuje II doroczną konferencję „Rozwój koncepcji planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)”, która odbędzie się 27 maja 2024 r. w Poznaniu. Konferencja, wspierana przez Instrument Wsparcia Technicznego DG REFORM, skupi się na kluczowych zagadnieniach związanych z mobilnością miejską, takich jak rewizja rozporządzenia TEN-T oraz najlepsze praktyki w realizacji planów SUMP. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, Komisji Europejskiej, samorządów i środowiska naukowego, co zapewni szeroką perspektywę strategiczną i praktyczną.   

 Model Architektury Informacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego

24 kwietnia poznaliśmy partnerów wybranych przez Ministra Cyfryzacji do realizacji strategicznego projektu „Budowa i pilotażowe wdrożenie Modeli Architektury Informacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego (AIS), zgodnych z Modelem Architektury Informacyjnej Państwa”, który będzie trwał od 2024 do 2027 roku.  Partnerami projektu będą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz Związek Powiatów Polskich. Pierwsze prace z udziałem partnerów rozpoczną się w maju tego roku. 

wiadomości ze świata

Miejska adaptacja do klimatu - raport Europejskiej Agencji Środowiska

W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport podkreślający kluczową potrzebę wzmacniania społeczności, tak aby czynić je bardziej odpornymi i aby przeciwdziałać narastającym skutkom zmian klimatycznych w Europie. W obliczu narastających wyzwań klimatycznych w Europie, gdzie temperatury przekraczają globalne średnie, potrzeba adaptacji miejskiej jeszcze nigdy nie była tak krytyczna. Poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na naturze, poprawę infrastruktury i wprowadzanie innowacyjnych środków technologicznych, miasta w całej Europie wprowadzają pionierskie strategie adaptacji. 

Metody badania miejskiej gospodarki cyrkularnej

DUT zaprasza na webinar „Mapping of Circular Urban Economy Cases across Europe – Results Webinar”, który odbędzie się online 4 czerwca w godzinach 15:00-17:00. Podczas wydarzenia uczestnicy poznają wyniki mapowania najlepszych praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w miastach europejskich, przeprowadzonego przez ekspertów z firm Sweco. Webinar będzie okazją do zgłębienia metodologii zbierania danych oraz wymiany doświadczeń z ekspertami w dziedzinie miejskiej gospodarki cyrkularnej.  

Protokół dla przyszłych pokoleń Walii

Protokół dla przyszłych pokoleń Walii to ramy implementacyjne, które mają prowadzić społeczności i liderów światowych ku bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Opracowany przez Biuro Komisarza dla Przyszłych Pokoleń Walii przy wsparciu międzynarodowych organizacji, uwzględnia doświadczenia ponad 150 liderów politycznych z 60 krajów. Protokół, oparty na długoterminowym myśleniu, ma być wspierany przez Deklarację dla Przyszłych Pokoleń. Jego premiera w maju 2024 roku jest kluczowym wydarzeniem w kontekście konferencji ONZ w Nairobi oraz szczytu w Nowym Jorku. 

Mapowanie praktyk miasta 15-minutowego

Nowa publikacja "Mapowanie praktyk Miasta 15-minutowego" oferuje kompleksowy przegląd koncepcji Miasta 15-minutowego oraz powiązanych obszarów polityki, prezentując przykłady i studia przypadków z 100 miast, co dostarcza wglądu w międzynarodowe definicje, strategie i doświadczenia implementacyjne. Partnerstwo Driving Urban Transition zleciło mapowanie praktyk miejskich związanych z koncepcją Miasta 15-minutowego, które objęło około 100 miast i ponad 400 praktyk związanych z mobilnością, planowaniem przestrzennym, logistyką oraz zarządzaniem miejskim, podkreślając znaczenie integracji społecznej, innowacyjnych rozwiązań i współpracy władz w skutecznej implementacji. 

Laboratorium miejskich technologii 5G

W maju uruchomiono nowe laboratorium 5G/IoT TOOLBOX, powstałe dzięki współpracy Nordic Edge i Lyse, zlokalizowane w Innoasis w Stavanger. Jest to miejsce, gdzie można zdobywać wiedzę, eksperymentować oraz realizować przyszłe scenariusze wykorzystania technologii 5G. Laboratorium oferuje trzy główne obszary usług: prezentacja różnych zastosowań 5G oraz tematyczne spotkania; rozwój biznesu i współpraca, wspierająca start-upy i przedsiębiorstwa poprzez warsztaty, kursy z zakresu tworzenia modeli biznesowych oraz współpracy projektowej. Celem laboratorium jest wspieranie innowacji i współpracy w zakresie rozwoju rozwiązań 5G i IoT poprzez udostępnienie technologii, wiedzy technicznej oraz przestrzeni testowej i biurowej. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #84 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #82 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również