aktualności wydarzenia smart city klub miast przyszłości

Przystanek na czas – spotkanie Klubu Miast Przyszłości

PFR dla Miast
Przystanek na czas – spotkanie Klubu Miast Przyszłości

W styczniu odbyła się pilotażowa edycja Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE. Wzięli w nim udział przedstawiciele i przedstawicielki 12 samorządów, którzy w trakcie warsztatów pod okiem ekspertów pracowali nad stworzeniem koncepcji narzędzi analitycznych pozwalających usprawnić zarządzanie miastem w jednym z wybranych obszarów: adaptacji do zmian klimatu, gospodarki nieruchomościami czy monitorowania rozwoju miasta. Bezpłatny program edukacyjny realizowany wspólnie z Integratorem Danych Miejskich IRMiR miał na celu zwiększenie umiejętności analitycznych pracowników urzędów w pracy z danymi miejskimi i umożliwienie wymiany wiedzy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego.  

Miasta przedstawiły wypracowane projekty w trakcie finałowych prezentacji ostatniego dnia warsztatów. Spośród zaproponowanych rozwiązań, jury wyróżniło pracę zespołu złożonego z przedstawicieli urzędów z Poznania i Kołobrzegu. Zespół wspólnie pracował nad narzędziem „Przystanek na czas”, czyli interaktywną aplikacją wizualizującą na mapie sieć przystanków i ich zasięgi na tle gęstości zaludnienia. Narzędzie to pozwala m.in. na optymalizację sieci transportu publicznego i poprawę jakości inwestycji, a także podniesienie jakości życia w mieście poprzez realizację koncepcji miasta bliskich odległości. 

Jak działa wypracowane rozwiązanie i jaka potrzeba stała za jego stworzeniem? Zespół Kołobrzeg/Poznań opowie o szczegółach projektu podczas nadchodzącego spotkania Klubu Miast Przyszłości, które odbędzie się już 16 marca (czwartek) o godz. 11:00. Klub Miast Przyszłości to cykliczne spotkania online poświęcone wdrożeniom innowacyjnych projektów w polskich miastach. Spotkania są bezpłatne dla uczestniczących i trwają ok. 60 minut. Po prezentacji przewidziany jest czas na sesję Q&A. 

Aby zarejestrować się na spotkanie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Nieczystości płynne pod kontrolą – Klub Miast Przyszłości
City-to-City Tech Network, czyli wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii
Następny

Zainteresują Cię również