aktualności wydarzenia smart city klub miast przyszłości

Cyfrowa transformacja współpracy z III sektorem w Kołobrzegu - spotkanie Klubu Miast Przyszłości

PFR dla Miast
 Cyfrowa transformacja współpracy z III sektorem w Kołobrzegu - spotkanie Klubu Miast Przyszłości

W czerwcu spotkaliśmy się w Warszawie podczas hackathonu Hack2React, aby stworzyć dedykowane rozwiązania, odpowiadające na wyzwania związane z rezyliencją miast. Ważnym elementem rezyliencji jest współpraca z organizacjami NGO, które często są na pierwszej linii frontu w odpowiedzi na powstały kryzys.

Miasto Kołobrzeg zgłosiło wyzwanie związane z brakiem narzędzia usprawniającego sprawną komunikację z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie miasta. Spośród powstałych na hackathonie rozwiązań wygrała aplikacja Wavvy, przygotowana przez Zespół RCBSukcesja. Zwycięski team jest na końcowym etapie wdrożenia systemu w mieście, a nagroda to aż 35 000 zł

Portal “Wavvy - na fali pomocy” jest narzędziem pomagającym w efektywny sposób wymieniać informację pomiędzy organizacjami samorządowymi, lokalnym małym i średnim biznesem oraz mieszkańcami. Głównym celem aplikacji jest ułatwienie networkingu pomiędzy zidentyfikowanymi interesariuszami poprzez stworzenie przestrzeni do dzielenia się informacjami, stanowiącej wspólną bazę wszystkich potrzeb, co przełoży się na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. 

W planach jest również aplikacja moblilna Wavvy przygotowana jest głównie z myślą o mieszkańcach, pozwala na uzyskanie dostępu do bazy wydarzeń i projektów realizowanych przez NGO, co przełoży się na szerszą partycypację w działaniach społeczności lokalnej. W aplikacji mobilnej mieszkańcy mogą zgłosić się do wsparcia organizacji w ich działaniach statusowych. Uczestnicy mogą wyrażać opinie i zainteresowanie wybranymi wydarzeniami ora organizacjami.

Już teraz zapraszamy Was w czwartek 14 grudnia o godz. 11:00 na spotkanie z przedstawicielami miasta i zespołem, aby dowiedzieć się więcej o procesie wdrażania aplikacji i jej funkcjonalnościach. Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Zarządzanie kryzysowe w mieście: Otwock Alert Online - spotkanie Klubu Miast Przyszłości
Analiza danych miejskich - spotkanie Klubu Miast Przyszłości
Następny

Zainteresują Cię również