miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #10 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #10 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o największym miejskim przetargu na zieloną energię, ważnym partnerstwie na rzecz wykorzystania danych satelitarnych w samorządach, finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem danych, a także pilotażu narzędzia do analizy stanu zieleni w miastach. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Wyzwania we wdrażaniu innowacji – analiza PFR dla Miast

Lokalny ekosystem innowacji, to nie tylko wartość płynąca z rozwoju przedsiębiorczości i budowy relacji z biznesem, ale przede wszystkim szansa na unowocześnienie i zwiększenie poziomu świadczonych usług dla użytkowników miast. Polski Fundusz Rozwoju przygotował analizę wyzwań we współpracy samorządów z przedsiębiorstwami technologicznymi w oparciu o przegląd ponad 110 innowacyjnych firm, badanie ankietowe przeszło 70 polskich miast oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami obu stron.

Partnerska Inicjatywa Miast – zaproszenie do współpracy

Tylko do 12 kwietnia 2021 roku samorządy mogą zgłaszać chęć dołączenia do kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast – projektu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tym razem samorządy będą pracowały w ramach trzech sieci: Miasto Cyfrowe, Miasto Zielone i Miasto Produktywne. Wnioski, rekomendacje i przykłady dobrych praktyk opracowane z ekspertami w ramach grup tematycznych zostaną wykorzystane przez Ministerstwo w pracach nad polityką miejską.

Kraków zasili wyłącznie energia ze źródeł odnawialnych

Krakowski Holding Komunalny ogłosił rozstrzygnięcie przetargu na zakup energii elektrycznej na dwa kolejne lata. Od 1 lipca 2021 roku budynki użyteczności publicznej, oświetlenie ulic oraz transport publiczny w Krakowie zostanie zasilony energią wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Wykonawca wyłoniony w przetargu, firma Enea, będzie musiała każdemu podmiotowi miejskiemu przedstawić wystawioną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki gwarancję pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnym źródle. Zamówienie jest rekordowe – zielona elektryczność popłynie aż do 3258 miejskich punktów odbioru.

Polska Agencja Kosmiczna wesprze GUGiK danymi satelitarnymi

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK) podpisał porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), w ramach którego instytucje zadeklarowały współpracę m.in. w zakresie wykorzystania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz danych i produktów pochodzących z obserwacji Ziemi do aktualizacji rejestrów prowadzonych przez Głównego Geodetę Kraju. Dane satelitarne wspierają administrację publiczną na wielu płaszczyznach i umożliwiają tworzenie innowacyjnych usług dla mieszkańców, o czym można przeczytać w podręczniku wydanym przez Polską Agencję Kosmiczną.

Małopolska Karta Aglomeracyjna zintegrowana z mObywatelem

Z aplikacji na urządzenia mobilne mObywatel korzysta obecnie około 2,5 miliona Polaków. Umożliwia ona przeniesienie dowodu tożsamości, prawa jazdy i innych dokumentów do telefonu, dzięki czemu nasz portfel może być szczuplejszy. Po raz pierwszy do tych funkcjonalności dołączają miejskie usługi transportowe – mieszkańcy województwa małopolskiego będą mogli używać aplikacji mObywatel jako nośnika biletów okresowych. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi także rozmowy z innymi samorządami, które chcą zintegrować swoje rozwiązania dla wygody mieszkańców.

 

wiadomości ze świata

Miasta 4.0 łączą inteligencję ze zrównoważonym rozwojem - raport

Think tank ESI Thoughtlab zbadał 167 miast z całego świata pod kątem wypełniania celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz porównał je z miastami, które przodują we wdrażaniu nowych technologii. 20 liderów realizujących oba te kierunki zostało nazwanych Miastami 4.0. Raport z badania wskazuje na konkretne obszary cyfryzacji, współpracy i źródeł finansowania będące priorytetami dla liderów zestawienia, a także wskazuje na istotne trendy, które w najbliższych latach będą wpływały na rozwój miast.

Renaturalizacja terenów pokopalnianych w Szkocji

Ekonomia szkockiego hrabstwo East Ayrshire historycznie była uzależniona od wydobycia węgla. W latach 1970-1980 przemysł ten jednak podupadł, dlatego władze zaczęły podejmować działania zmierzające do ponownego zagospodarowania obszaru zamykanych kopalń. Jedną z rozpoczętych inwestycji jest nowoczesny kampus edukacyjny, któremu wkrótce może także towarzyszyć ekologiczne centrum odnowy biologicznej wykorzystującej zabytkową architekturę przemysłową. Projekt czeka na zgodę władz. Polskim przykładem udanej transformacji terenów pokopalnianych jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Projekty infrastrukturalne finansowane przez dane

Naprawa infrastruktury drogowej niesie za sobą wysokie koszty, które obciążają i tak nadwyrężone budżety samorządów. Są jednak sposoby finansowania tego typu inwestycji bez sięgania do kieszeni podatników. Centrum Inteligentnego Finansowania Infrastruktury Uniwersytetu Michigan rekomenduje nowy model partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego publiczny podmiot wykorzystuje wartość ze zbieranych przez czujniki danych dotyczących wykorzystania i zużycia infrastruktury. Dane te mogą posłużyć jako waluta przy rozliczeniach z partnerem prywatnym, obniżając koszty inwestycji.

Saragossa europejskim poligonem doświadczalnym dla dronów

Hiszpańskie miasto otworzyło pierwszą w Europie miejską strefę dedykowaną eksperymentom z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Strefa nazwana Hera Drone Hub zlokalizowana została w sąsiedztwie lotniska i może być udostępniana m.in. operatorom i producentom dronów w celach testowych. Burmistrz Saragossy Jorge Azcón podkreślił, że miasto chce zostać punktem referencyjnym dla powietrznej mobilności miejskiej. Jednym z pierwszych lotów był przeprowadzony przez policyjnego drona wyposażonego w kamerę termowizyjną służącego do monitoringu.

Sztuczna inteligencja pomoże zmapować stan zieleni w miastach

Gdzie sadzić drzewa w miastach? Odpowiedź na to pytanie może przyjść z kosmosu. Naukowcy z Tree Canopy Lab, zespołu powołanego przez Google stworzyli nowy moduł do platformy Environmental Insights Explorer, który pokazuje procentowe pokrycie zielenią obszarów miast na podstawie analizy zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. W połączeniu z rozkładem temperatury w mieście oraz gęstością zaludnienia można zidentyfikować obszary, które wymagają najpilniejszego zazielenienia. Po pilotażu w Los Angeles zespół planuje skalować narzędzie na setki miast z całego świata.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #11 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #9 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również