miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #15 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #15 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o prezentacji prototypu systemu EZD RP, roli samorządów w składaniu deklaracji źródeł ciepła, badaniu mobilności z wykorzystaniem 5G i platformy partycypacyjnej, a także wpływie migracji klimatycznej na rozwój miast. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Prototyp systemu EZD RP zaprezentowany

Już w tym roku Naukowo Akademicka Sieć Komputerowa pilotażowo wprowadzi system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD RP) w kilkunastu urzędach. Podczas konferencji podsumowano konsultacje strategii wdrażania systemu oraz po raz pierwszy zaprezentowano publicznie jego prototyp. Oprogramowanie ma znacznie usprawnić szybkość i jakość obsługi mieszkańców przez urzędy, będzie zintegrowane z innymi (także dopiero powstającymi) systemami centralnymi i zagwarantuje dopasowanie do zmieniającego się środowiska legislacyjnego.

Program Inwestycji Strategicznych rozpocznie się pilotażem

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił start nowego programu bezzwrotnych dofinansowań na inwestycje samorządowe. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Przy ocenie wniosków największe znaczenie będzie miało zwiększenie produktywności i efektywności ekonomicznej, a także kryterium dochodu na jednego mieszkańca. BGK ma finansować do 95% wartości inwestycji.

Jakie wydatki wpływające na jakość powietrza ponoszą samorządy?

Koszty ochrony środowiska (w tym m.in. jakości powietrza) w polskich miastach rosną z roku na rok, co jest związane z coraz bardziej rygorystycznymi normami unijnymi, a także ze wzrostem świadomości mieszkańców na temat szkodliwości zanieczyszczeń emitowanych np. przez przemysł, transport spalinowy czy ogrzewnictwo. Jak wskazuje zarys raportu Związku Miast Polskich ostatnie lata przyniosły kilkukrotny wzrost wydatków m.in. w obszarze utrzymania zieleni, ochrony różnorodności biologicznej, modernizacji transportu zbiorowego i ochrony powietrza atmosferycznego.

Od 1 lipca właściciele domów zadeklarują źródła ciepła

Z dniem 1 lipca 2021 roku każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. Deklaracje będzie można złożyć przez system Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jaka jest rola gmin w tym procesie? Deklaracje, które zostaną złożone w formie papierowej urzędnik będzie musiał wprowadzić do systemu, na co będzie miał 6 miesięcy w przypadku budynków już istniejących lub 30 dni dla nowo powstałych budynków. System ma ułatwić samorządom np. prowadzenie programów związanych z wymianą źródeł ciepła i modernizacją budynków.

Budżet obywatelski w dobie pandemii

W 2020 roku 31% polskich miast zorganizowało budżet obywatelski (BO) – to o 40% mniej niż w 2016 roku, kiedy ostatnio wykonano badanie wykorzystania tego narzędzia partycypacji. Do obserwowanej od kilku lat słabnącej popularności BO dołączyła pandemia, która zniechęciła część włodarzy do ponoszenia dodatkowych wydatków. frekwencja w głosowaniach utrzymała się jednak na solidnym poziomie 12%, a średni koszt zwycięskiego projektu wyniósł 155 tys. zł. Mieszkańcy najczęściej wybierali projekty polegające na zakupie mebli miejskich i rozbudowie infrastruktury sportowej na powietrzu.

 

wiadomości ze świata

Zarządzanie miastem oparte o dane – doświadczenia z czasu pandemii

Politycy wymagają natychmiastowych odpowiedzi, a mieszkańcy skutecznego rozwiązania nowych problemów – takie wyzwania tylko przyspieszyły wykorzystanie danych i automatyzacji w podejmowaniu decyzji przez włodarzy miast. Rejkiawik wielokrotnie zwiększył skuteczność podejmowania decyzji o przydzielaniu wsparcia socjalnego dzięki zastosowaniu uczących się algorytmów, Dublin nawiązał współpracę z firmami telekomunikacyjnymi w celu lepszego planowania wsparcia branży turystycznej, natomiast Nowy Jork w partnerstwie z dostawcą usług płatniczych był w stanie szybko zbadać kondycję ekonomiczną obszarów miasta i podjąć odpowiednie decyzje.

Szerokopasmowy Internet dla każdego

Berliński senat przyjął strategię zakładającą wprowadzenie narzędzia demokratyzującego dostęp do szerokopasmowego Internetu w całym mieście. Mieszkańcy będą mogli wykorzystać dedykowany Szerokopasmowy Portal w celu zgłaszania białych plam w dostępie do szybkiego łącza. Dzięki temu firmy prywatne będą mogły zareagować na pojawiający się popyt i szybciej rozbudować brakującą infrastrukturę. Miasta ustanawiają coraz ambitniejsze cele dotyczące szybkości Internetu – fińskie Linköping do 2025 roku ma umożliwić dostęp do sieci o prędkości 1 Gbit/s dla 98% mieszkańców.     

5G pomoże udrożnić korki?

Gdzie najbardziej przyda się superszybka sieć bezprzewodowa 5G? Kierownicy jednostki odpowiedzialnej za transport w angielskim hrabstwie West Midlands prowadzą projekt, którego celem jest dynamiczne zarządzanie ruchem w regionalnej sieci dróg. Ma to umożliwić technologia 5G dzięki swojej wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniu. W 2022 roku hrabstwo wyposaży drogi w sieć czujników dostarczających dużą ilość dokładnych danych dotyczących mobilności wspierających miasto w reagowaniu na incydenty, ale także planowaniu długoterminowych projektów.

Rennes szkicuje na nowo mapę mobilności z mieszkańcami

Niektóre miasta zbierają dane na temat mobilności z czujników, a inne… bezpośrednio od swoich mieszkańców. 220 tysięczne francuskie miasto Rennes stworzyło platformę, poprzez którą mieszkańcy mogą pomóc zaplanować nowe połączenia i infrastrukturę transportową. Po wejściu na platformę należy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących swoich nawyków transportowych, m.in. godziny podróży do pracy i pokonywane odcinki. Władze miasta liczą na dużą frekwencję badania – w podejściu partycypacyjnym tylko ona pozwoli na osiągnięcie rzetelnych danych.

Azjatyckie miasta potrzebują planu dla migrantów klimatycznych

Badania wskazują, że rosnąca intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak susze i deszcze nawalne prowadzące do podtopień może spowodować migrację nawet 10 milionów mieszkańców Bangladeszu w ciągu najbliższych 10-20 lat. Już teraz Banglijczycy zamieszkujący nadmorskie tereny w wyniku coraz częstszych powodzi przeprowadzają się do Dhaki, jednak eksperci ostrzegają że duże miasta mogą nie być zdolne do przyjęcia tak dużej liczby migrantów. Jednym z proponowanych rozwiązań jest stworzenie sieci mniejszych miast w okolicy stolicy, z których każde miałoby własny plan gospodarczy.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #16 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #14 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również