smart city innowacje wiedza

Współpraca miast ze spółkami technologicznymi - szanse i zagrożenia

PFR dla Miast
Współpraca miast ze spółkami technologicznymi - szanse i zagrożenia

Wskaźnik urbanizacji zarówno w Polsce, jak i zagranicą, systematycznie rośnie. Dość powiedzieć, że w 964 polskich miastach mieszka 60% populacji naszego kraju. Niestety, w ślad za postępującą urbanizacją, wciąż proporcjonalnie nie zwiększa się cyfryzacja i współpraca samorządów ze spółkami technologicznymi. Jakie są bariery i nasze rekomendacje w zakresie zwiększenia dynamiki tej współpracy?

W latach 2004-2020 wydatki na projekty IT w miastach wyniosły 10 mld zł, co pokazuje, że z punktu widzenia przedsiębiorców powinien być to bardzo interesujący rynek. W samym 2018 roku w samorządach udało się wdrożyć 400 projektów cyfrowych.

Liczby te wyglądają imponująco, jednak wciąż tylko 1/3 samorządów ma doświadczenie we współpracy z firmami technologicznymi, a zaledwie 26,5% gmin korzysta z systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami jako podstawowego sposobu załatwiania spraw. Wciąż niewiele miast wykupiło dostęp do usług chmurze obliczeniowej (w 2018r. było to 30,8% gmin), a te posiadające taki dostęp, wdrożyły tę usługę punktowo, w poszczególnych segmentach działalności miasta. Ponadto, duża liczba projektów wdrażanych w tym samym momencie, wynika także z częstego realizowania przedsięwzięć w pojedynczych gminach, nie zaś szerzej zakrojonych.

Patrząc na polski rynek smart City, już teraz można wyszczególnić 400 spółek rozwijających narzędzia dedykowane miastom, a prognozowany wzrost tego segmentu rok do roku wynosi aż 20%. Z drugiej jednak strony, aż 50% badanych przedsiębiorstw, które mają ofertę dla samorządów, nie zrealizowało do tej pory ani jednego projektu we współpracy z miastami.

Przedstawiciele firm wskazują na szereg barier we współdziałaniu z władzami lokalnymi, na czele których plasują się ograniczenia formalno-prawne i niska świadomość technologiczna w wielu samorządach. Szczegółowo kwestię zdiagnozowanych wyzwań we współpracy pomiędzy samorządami i spółkami omówiliśmy w tym artykule dotyczącym innowacji dla miast.

Współpraca samorządów ze spółkami technologicznymi, oprócz najbardziej oczywistej korzyści jaką jest cyfrowa transformacja miast, może przyczynić się do zwiększenia tempa także zielonej ewolucji ośrodków miejskich. Może uczynić miasta swego rodzaju hubami do dalszego rozwoju technologii i sprawić, by polskie metropolie były bardziej konkurencyjne w stosunku do zagranicznych smart cities.

Jakie są nasze rekomendacje dla zwiększenia współpracy pomiędzy miastami i firmami tworzącymi rozwiązania dla rynku Smart City?

 • Podstawą cyfrowej transformacji urzędu powinno stać się wdrożenie EZD jako bazowego systemu załatwiania spraw, czyli praktycznie całkowite odejście od procedowania spraw w formie papierowej.
   
 • Do priorytetów powinno zaliczać się także wprowadzenie otwartych danych w różnych obszarach funkcjonowania miasta, pozwalając na szeroki dostęp do nich i analizę przez spółki zewnętrzne.
   
 • Na przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej pozytywnie wpływa niewątpliwie stworzenie odpowiednich komórek dedykowanych do spraw rozwoju inteligentnych miast. Takie komórki funkcjonują już m.in. we Wrocławiu czy Kielcach.
   
 • Wszyscy, których celem jest dynamiczna zmiana w samorządzie i wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych projektów, mogą w tym celu korzystać z materiałów publikowanych na naszej stronie.
  • Inspiracją dla kolejnych przedsięwzięć mogą być wdrożenia – polskie i zagraniczne - opisane w Bazie Miejskich Innowacji, których obecnie w bazie znajduje się aż 50. Ciekawe pomysły opisujemy także w miejskiej prasówce, którą na pfrdlamiast.pl publikujemy co drugi poniedziałek.
    
  • Wiedzę w zakresie projektowania innowacji w samorządzie i nowoczesnego zarządzania miastem w prosty sposób można przyswoić biorąc pod udział w bezpłatnym kursie online Ekspert Miast Przyszłości.
    
  • Wszystkich zainteresowanych tym, jakie podmioty tworzą rynek Smart City w Polsce, zapraszamy do zapoznania się z mapą Technologii dla Miast.
    
  • Warto śledzić naszą stronę na bieżąco, jak również zapisać się do naszego comiesięcznego newslettera, w którym informujemy o nadchodzących projektach, takich jak np. Klimaton dla Miast czy planowana w tym roku Giełda Rozwiązań Samorządowych. Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, napisz do nas

Zapoznaj się z prezentacją przygotowaną przez Pawła Grzegorczyka, dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji PFR, z której dowiesz się więcej o modelowej współpracy pomiędzy samorządami i spółkami technologicznymi. 

 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
"Greencoin powinien spajać tych, dla których losy planety nie są obojętne" rozmowa z Małgorzatą Romanowską
System Monitorowania Usług Publicznych - zapowiedź spotkania Klubu Miast Przyszłości PFR
Następny

Zainteresują Cię również