aktualności wydarzenia smart city gielda miejskich technologii

Jak wdrażać innowacje w mieście? Dobre praktyki we współpracy JST ze spółkami technologicznymi.

PFR dla Miast
Jak wdrażać innowacje w mieście? Dobre praktyki we współpracy JST ze spółkami technologicznymi.

Już od 17 października polskie samorządy będą miały możliwość złożyć wniosek o grant na sfinansowanie testów rozwiązań IT dostępnych na Giełdzie Miejskich Technologii – specjalnej platformie łączące dostawców rozwiązań z obszaru smart city z potrzebami miast.

Giełda jest miejscem prezentacji różnorodnych rozwiązań informatycznych podzielonych na obszary tematyczne np. inteligentne zarządzanie oświetleniem miejskim i zużyciem mediów, komunikacja z mieszkańcami, zarządzanie transportem publicznym czy automatyzacja procesów administracyjnych. Platforma ma ułatwić miastom poznanie aktualnej oferty technologicznej, a także umożliwić sprawdzenie działania wybranego produktu w praktyce.

O wdrożonych już rozwiązaniach informatycznych usprawniających funkcjonowanie miast oraz modelowej współpracy z dostawcami technologii opowiedzieli przedstawiciele czterech polskich miast podczas uroczystej inauguracji Giełdy Miejskich Technologii.

Wykorzystanie danych w zarządzaniu procesami miejskimi

Anna Dwurnik z Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City Urzędu Miasta Kielce przedstawiła zalety wykorzystaniu danych w zarządzaniu procesami miejskimi. Kielce rozwijają Miejski System Informacji Przestrzennej już od 2006 roku. Narzędzie to wspiera urzędników m.in. w wydawaniu decyzji administracyjnych, szczególnie pozwoleń na budowę czy zarządzaniu systemem odbioru odpadów komunalnych.  

Miasto realizuje też projekt w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” w partnerstwie z kieleckimi uczelniami publicznymi: Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Głównymi celami projektu są:

  • upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie usług i rozwoju,
  • partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem
  • utworzenie standardów inteligentnego zarządzania miastem poprzez zestandaryzowanie procedur pozyskania aktualnych i wiarygodnych danych i analiz pod kątem jakości życia w mieście
  • wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane 
  • przeciwdziałanie silosowemu podejściu do wykorzystywania danych
  • udostępnienie danych w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich 

Efekty realizowanego przez ostatnie trzy lata projektu pn." System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" przedstawione zostaną podczas konferencji „ZOOM na Kielce”, który odbędzie się 17-18 października 2022.

Nowoczesne narzędzia usprawniające efektywność pobierania podatku od nieruchomości

Izabela Piekielnik – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat we wrocławskim Urzędzie Miejskim opowiedziała o tym, jaką rolę odgrywają nowoczesne technologie i narzędzia w usprawnianiu procesów związanych z realizacją dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Wrocław był pierwsze miastem nie tylko w Polsce, ale i w Europie, które wykorzystało technologie kosmiczne do uszczelnienia lokalnego systemu podatkowego. Dzięki analizom uzyskanym z obrazowania satelitarnego miasto zostało przeskanowane pod kątem wykrycia obiektów potencjalnie nieopodatkowanych lub opodatkowanych w sposób niezgodny z faktycznym stanem nieruchomości. Według szacunków zastosowanie technologii satelitarnych może wesprzeć regulacje należności z tytułu podatku od nieruchomości i budżet miasta nawet o 3-4 miliony złotych.

Pracę Wydziału dodatkowo wspiera również robot, czyli narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację znacznej liczby dokumentów. Narzędzie to pozwala na szybszą weryfikację i skorygowanie wysokości podatku po sprzedaży nieruchomości jak i automatyzację procesu wydawania decyzji zmieniających wysokość zobowiązania sprzedaży nieruchomości

Miasto przyjazne technologiom

Również mniejsze ośrodki miejskie mogą skutecznie wdrażać nowe rozwiązania technologiczne. Janina Wilkos-Gad, Kierownik Referatu Współpracy i Promocji w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przedstawiła przykłady rozwiązań sprawiających, że miasto staje się przestrzenią bardziej przyjazną mieszkańcom. Pierwszym z przedstawionych przykładów było wdrożenie One Card, czyli Karty Mieszkańca pozwalającej m. in. na zakupu tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, edukacyjne czy sportowe, a także korzystanie z bezpłatnych przejazdów oraz usług komunalnych. Z rozwiązania 2 lata po wdrożeniu korzysta już 1/3 mieszkańców miasta, a w programie uczestniczy ponad 50 partnerów biznesowych.

W mieście realizowany jest również projekt inwentaryzacji nośników reklamowych wykorzystujący skaning 3D. Metoda ta pozwala na lepsze poznanie przestrzeni i zasobów, a pełna informacja na temat stanu faktycznego reklam w pasie drogi, co ułatwia wdrażanie założeń Uchwały Krajobrazowej.

Generowanie innowacji miejskich za pomocą czujników IoT

Marcin Adamski z Wydziału Projektów Smart City Urzędu m.st. Warszawy opowiedział o koncepcji miasta jako platformy i o tym w jaki sposób dane generowane przez miejskie czujniki i udostępnianie poprzez Portal Open Data API.um.warszawa.pl mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Poprzez wprowadzanie idei city as a service i współdzielenie danych nie tylko przez miasto, ale też firmy możliwa jest zmiana paradygmatu, w którym to zwykle biznes przyjmuje rolę lidera na rzecz podejścia synergicznego.

Więcej na temat modelowej współpracy samorządu z biznesem dowiesz się z kursu „Jak rozmawiać z firmą technologiczną” dostępnego na platformie https://gieldamiejskichtechnologii.pl/. Nasi eksperci przedstawiają w nim kluczowe aspekty wdrażania innowacji technologicznych w mieście, takie jak ramy prawne, przygotowanie danych, czy sposoby finansowania, a dodatkowe materiały i zadania, pomogą przyswoić zdobytą wiedzę.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Robotyzacja procesów administracyjnych - podsumowanie spotkania Klubu Miast Przyszłości PFR
Miesiąc Miejskich Technologii: Innowacje dla lepszej przyszłości samorządów
Następny

Zainteresują Cię również