miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #13 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #13 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o zapowiedziach nowych programów wsparcia dla samorządów, doświadczeniach z wdrażania systemu EZD w łódzkim urzędzie, brytyjskim poradniku dotyczącym cyberbezpieczeństwa w miastach, a także współdzieleniu rowerów między Słowacją o Węgrami. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Ostatni tydzień konsultacji strategii wdrażania EZD RP

Przedsięwzięcie EZD RP prowadzone przez KPRM i ministra właściwego ds. informatyzacji ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania polskiej administracji oraz usprawnienie procedur administracyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie od 2022 roku jednolitego i bezpłatnego narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej – systemu EZD RP. Do 31 maja 2021 roku trwają publiczne konsultacje strategii wdrażania systemu. Uwagi do strategii można zgłaszać poprzez formularz na stronie projektu.

Dotacje czy PPP? Ministerstwo zapowiada hybrydę

Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej zapowiedział nową formułę finansowania projektów samorządowych. Regionalne Programy Operacyjne mają mieć wpisany segment zadań, który można zrealizować tylko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie rozwiązanie ma wspierać współpracę z sektorem prywatnym, która cierpi z powodu dominacji finansowania dotacyjnego. Dotychczas podpisane umowy PPP w Polsce (od 2008 roku) opiewają na kwotę 8,3 mld zł, podczas gdy dotacje unijne dla samorządów od 2004 roku wyniosły 226,3 mld zł. W Wielkiej Brytanii udział PPP sięga średniorocznie 15-20% wszystkich inwestycji o charakterze publicznym.

Gminy uzdrowiskowe otrzymają wsparcie z NFOŚiGW

Kopciuchy w gminach uzdrowiskowych? Taki stan rzeczy ma przejść do historii wg ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, który zapowiedział nowy program NFOŚiGW pn. „Klimatyczne Uzdrowiska”. W ramach programu gminy uzdrowiskowe otrzymają dotację m.in. na wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i adaptację do zmian klimatu. Budżet programu wyniesie 250 mln zł, a nabór ruszy już w czerwcu br.

Doświadczenia z wdrażania systemu EZD w Łodzi

Nowy artykuł w Bazie Miejskich Innowacji przedstawia szczegóły wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie Miasta Łodzi. Wprowadzenie EZD pozwoliło zastąpić 160 dzienników papierowych i 60 punktów przyjęcia korespondencji jednym rejestrem EZD i 11 punktami kancelaryjnymi. Aktualnie w łódzkim urzędzie na 550 klas spraw aż 229 jest prowadzonych cyfrowo. Przedstawiciele miasta zaznaczają, że wdrożenie systemu EZD wymaga nie tylko sprawnego działania informatyków, ale także wiedzy organizacyjnej i prawnej.

W kłodzkim forcie powstanie inkubator przedsiębiorczości

Nieużytkowany dotychczas budynek Koszar Białych w Forcie Owcza Góra w Kłodzku ma zyskać nową funkcję. Obiekt posłuży jako wsparcie dla lokalnego biznesu – miasto uzyskało dofinansowanie na utworzenie w koszarach inkubatora przedsiębiorczości. Projekt przewiduje odtworzenie brakujących fragmentów lica murów oraz gzymsów kordonowych w murach i skarpach przyległego do koszar terenu. Zostaną także wykonane prace zabezpieczające sąsiadujące obiekty przed dalszym niszczeniem, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników inkubatora.

 

wiadomości ze świata

Ruszyły zapisy na czwartą edycję URBACT City Festival

Po dwóch latach eksperymentów i wymiany dobrych praktyk 150 miast będących częścią inicjatywy URBACT podzieli się swoimi doświadczeniami z przeprowadzonych projektów. Uczestnicy będą mogli posłuchać prezentacji i wziąć udział w dyskusjach m.in. na temat: miejskiej odporności, wykorzystania pomocy wolontariuszy, walki z ubóstwem, zagospodarowania pustostanów czy pobudzania innowacyjności. Rejestracja jest darmowa, wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2021 roku.

Brytyjskie wytyczne dla cyberbezpieczeństwa w inteligentnych miastach

Zrozumienie połączonego miasta, jego projektowanie i zarządzanie nim – taką strukturę nadało brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa nowym wytycznym dla samorządów. Dokument ma charakter poradnika i jego celem jest wskazanie zasad cyberbezpieczeństwa, którymi miasta powinny kierować się przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii ICT, takich jak zarządzanie sygnalizacją świetlną, monitoringiem wizyjnym, parkingami czy transportem publicznym. Podobne zasady zostały także wcześniej opublikowane dla bezpiecznego wykorzystania usług chmurowych.

Jak miasta na świecie radzą sobie z adaptacją do zmian klimatu?

Około 43% miast na świecie nie przygotowało jeszcze planu adaptacji do zmian klimatu, podczas gdy 93% z nich są zagrożone nasilającymi się zjawiskami, takimi jak upały, susze, powodzie czy wichury. W samym 2020 roku katastrofy naturalne doprowadziły do szkód materialnych na łączną kwotę 95 miliardów dolarów. Tak wynika z raportu CDP (Disclosure Insight Action) – międzynarodowej organizacji pożytku publicznego, która zbiera i publikuje dane dotyczące wpływu miast, firm i inwestorów na środowisko. Na stronie organizacji publikowane są także projekty adaptacji do zmian klimatu, które potrzebują finansowania.

Współdzielone rowery połączą Słowację i Węgry

Mieszkańcy 9 miast z dwóch krajów już wkrótce będą mogli odwiedzać się nawzajem wypożyczanymi rowerami. Projekt regionu na granicy Słowacji i Węgier uzyskał dofinansowanie na stworzenie systemu współdzielenia jednośladów, które mieszkańcy partnerskich miast będą mogli zostawiać w dowolnej z wybudowanych stacji. Nie będzie to typowa miejska mikromobilność – system ma sprzyjać dłuższym wycieczkom np. dzięki całodniowym lub weekendowym biletom. Na początek zostanie udostępnionych 95 konwencjonalnych i 35 elektrycznych rowerów.

Trudne początki miejskich innowacji transportowych

Autonomiczne samochody, elektryczne hulajnogi i podniebne taksówki to nie pierwsze wynalazki, które wywołują kontrowersje w miejskiej mobilności. Autorzy porównują dzisiejszy strach przed nowinkami do XIX-wiecznych początków powozów parowych, które miały zrewolucjonizować transport miejski, dotychczas napędzany końmi. Wówczas lokalni liderzy zablokowali rozwój technologii obawiając się wybuchu mało stabilnych silników. Miejscy włodarze obecnie w kwestiach bezpieczeństwa muszą jednak coraz częściej ustępować regulacjom centralnym – jak wpłynie to na rozwój takich technologii jak autonomiczny transport?

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #14 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #12 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również